Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 3.0. Kolej w Zbąszynku
  4. /
  5. 3.12. Dworzec osobowy

3.12. Dworzec osobowy

Dworzec osobowy w Zbąszynku 25 ‎lutego ‎2016.

W tym dziale postaram się przybliżyć tajemnice i dzieje dworca osobowego, który otwarto w dniu 14.08.1930 roku.

Dzisiaj dworzec osobowy posiada trzy perony, na początku były tylko pierwszy i drugi. Peron trzeci dobudowano już po 1940 roku na wcześniej przygotowanym miejscu. Do tego czasu przejścia naziemne, zapewniały komunikację pomiędzy wyjściem z holu a pierwszym i drugim peronem, zakończone przed późniejszym wydłużeniem dojścia na peron trzeci.

Zdjęcie wykonane w dniu 26.02.2016.

Zdjęcie wykonane w dniu 26.02.2016.

Galeria - Zapomniane, wyburzone budynki na peronie, perony, posterunki ruchu związane z dworcem osobowym.

Budynek dworcowy z 1932 roku.1932

Po lewej fragment budynku dworcowego w Zbąszynku z 1932 roku. Widoczna przestrzeń pomiędzy częściami zabudowy, brakuje jeszcze łącznika, który powstał w późniejszych latach 30 tych. Pierwsza część zabudowy, do której należy skrzydło pocztowe razem z centralnym fragmentem, zawierającym hol, była oddano do użytku w 1930 roku. W skrajnej części, która w chwili oddania jest jeszcze wolnostojąca, na parterze było mieszkanie dla zawiadowcy stacji a na górze kierownika służby drogowej. W gotowym już łączniku części północnej znajdowały się pomieszczenia służbowe i warsztaty pociągu utrzymania ruchu. W widocznej na zdjęciu postaci dworca, od drugiej strony holu, wyjście na perony prowadziło tylko kładką naziemną, znajdującą się na poziomie torów, która na swoim końcu, była zakończona dla podróżnych. Wtedy był czynny tylko peron pierwszy, bez swojego skrajnego toru, trzeci musiał jeszcze poczekać do chwili rozbudowy części pasażerskiej i oddania przejścia podziemnego w 1944 roku. Więcej o peronach w Zbąszynku znajdziesz – tutaj.

Wyżej ujęcia dworca Zbąszyneckiego na rozprowadzanych jeszcze do 1985 roku przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zestawach pocztówek w zestawach po 10 sztuk “Jeszcze pod parą”.

Widok peronów w dniu 30.11.2009.

Widok peronów w dniu 30.11.2009.

Zdjęcie z 09.04.2019. Budynek dworcowy od strony torów, widoczna część parterowa oddana do użytku razem z przejściem podziemnym w 1944 roku.

Zdjęcie z 09.04.2019. Budynek dworcowy od strony torów, widoczna część parterowa oddana do użytku razem z przejściem podziemnym w 1944 roku.

Widok z nastawni ZKA w dniu 25.05.2009

Widok z nastawni ZKA w dniu 25.05.2009

Peron drugi w dniu 30.11.2009 i 02.05.2022.

Peron drugi w dniu 30.11.2009 i 02.05.2022.

Widok peronów w dniu 26.05.2010 roku.

Widok peronów w dniu 26.05.2010 roku.

Widok od strony miasta 20.11.2019.

Widok od strony miasta 20.11.2019.

Dworzec osobowy w dniu 30.11.2009. Po prawej domek - magazynek rozebrany 12.09.2019. Ten kozioł oporowy powstał w wyniku rozebrania drugiej strony toru, w związku z wybudowaniem przejść podziemnych w 1944 roku. Wtedy droga przez tory przesunęła się kilka metrów w stronę zachodnią, co zmusiło na częściowy demontaż pierwotnie utworzonego torowiska i likwidacji drugiego rozjazdu. W latach 1930 - 44 na wysokości przejść podziemnych znajdował się drugi rozjazd, tworzący tor objazdowy z zakończonego dzisiaj kozłem oporowym. Ten plac z węglem, powstał już za P.K.P..

Dworzec osobowy w dniu 30.11.2009. Po prawej domek - magazynek rozebrany 12.09.2019. Ten kozioł oporowy powstał w wyniku rozebrania drugiej strony toru, w związku z wybudowaniem przejść podziemnych w 1944 roku. Wtedy droga przez tory przesunęła się kilka metrów w stronę zachodnią, co zmusiło na częściowy demontaż pierwotnie utworzonego torowiska i likwidacji drugiego rozjazdu. W latach 1930 - 44 na wysokości przejść podziemnych znajdował się drugi rozjazd, tworzący tor objazdowy z zakończonego dzisiaj kozłem oporowym. Ten plac z węglem, powstał już za P.K.P..

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj