Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 3.0. Kolej w Zbąszynku
  4. /
  5. 3.12. Dworzec osobowy

3.12. Dworzec osobowy

Dworzec osobowy w Zbąszynku 25 ‎lutego ‎2016.

W tym dziale postaram się przybliżyć tajemnice i dzieje dworca osobowego, który otwarto w dniu 14.08.1930 roku.

Dzisiaj dworzec osobowy posiada trzy perony, na początku były tylko pierwszy i drugi. Peron trzeci dobudowano już po 1940 roku na wcześniej przygotowanym miejscu. Do tego czasu przejścia naziemne, zapewniały komunikację pomiędzy wyjściem z holu a pierwszym i drugim peronem, zakończone przed późniejszym wydłużeniem dojścia na peron trzeci.

Zdjęcie wykonane w dniu 26.02.2016.

Zdjęcie wykonane w dniu 26.02.2016.

Galeria - Zapomniane, wyburzone budynki na peronie, perony, posterunki ruchu związane z dworcem osobowym.

Wyżej ujęcia dworca Zbąszyneckiego na rozprowadzanych jeszcze do 1985 roku przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zestawach pocztówek w zestawach po 10 sztuk “Jeszcze pod parą”.

Zdjęcie z 09.04.2019. Budynek dworcowy od strony torów, widoczna część parterowa oddana do użytku razem z przejściem podziemnym w 1944 roku.

Zdjęcie z 09.04.2019. Budynek dworcowy od strony torów, widoczna część parterowa oddana do użytku razem z przejściem podziemnym w 1944 roku.

Widok z nastawni ZKA w dniu 25.05.2009

Widok z nastawni ZKA w dniu 25.05.2009

Widok peronów w dniu 30.11.2009.

Widok peronów w dniu 30.11.2009.

Peron drugi w dniu 30.11.2009 i 02.05.2022.

Peron drugi w dniu 30.11.2009 i 02.05.2022.

Widok peronów w dniu 26.05.2010. Głębiej po lewej stronie widoczny budynek rewidentów, rozebrany w dniu 11.09.2019 roku.

Widok peronów w dniu 26.05.2010. Głębiej po lewej stronie widoczny budynek rewidentów, rozebrany w dniu 11.09.2019 roku.

Widok od strony miasta 20.11.2019.

Widok od strony miasta 20.11.2019.

Dworzec osobowy w dniu 30.11.2009. Po prawej domek - magazynek rozebrany 12.09.2019. Ten kozioł oporowy powstał w wyniku rozebrania drugiej strony toru, w związku z wybudowaniem przejść podziemnych w 1944 roku. Wtedy droga przez tory przesunęła się kilka metrów w stronę zachodnią, co zmusiło na częściowy demontaż pierwotnie utworzonego torowiska i likwidacji drugiego rozjazdu. W latach 1930 - 44 na wysokości przejść podziemnych znajdował się drugi rozjazd, tworzący tor objazdowy z zakończonego dzisiaj kozłem oporowym. Ten plac z węglem, powstał już za P.K.P..

Dworzec osobowy w dniu 30.11.2009. Po prawej domek - magazynek rozebrany 12.09.2019. Ten kozioł oporowy powstał w wyniku rozebrania drugiej strony toru, w związku z wybudowaniem przejść podziemnych w 1944 roku. Wtedy droga przez tory przesunęła się kilka metrów w stronę zachodnią, co zmusiło na częściowy demontaż pierwotnie utworzonego torowiska i likwidacji drugiego rozjazdu. W latach 1930 - 44 na wysokości przejść podziemnych znajdował się drugi rozjazd, tworzący tor objazdowy z zakończonego dzisiaj kozłem oporowym. Ten plac z węglem, powstał już za P.K.P..

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj