Skip to content

4.5. Białe plamy

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. W środku: Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku. Po prawej: Fragment mapy Zbąszynka i okolic, z zaznaczonym fragmentem tartaku.

Galeria - Zapomniane słupki przy stacji Kosieczyn. Nastawnia nieczynna od chwili uruchomienia nowej górki rozrządowej.

 Powyższe słupki położone przy drodze dojazdowej od strony Zbąszynka tuż przy starym torze berlińskim na wysokości przystanku Kosieczyn, chyba już do końca pozostaną zapomnianymi. Dzisiaj możemy je poznać na powyższych, jedynych zdjęciach. Napis był przypuszczalnie informujący “uwaga pociąg”? Zagadnienie to poruszam w dziale “Tajna stacja Kosieczyn”. Zdjęcia wykonałem w 1985 i 1986 roku. Po prawej Nastawnia zamknięta tuż po 1930 roku. Po wojnie kolejarze domniemali, że miała ona mieć  symbol “ZK-10”, jakiego pośród innych tego typu obiektów na Zbąszyneckim węźle kolejowym brakowało. Dzisiaj wiemy, że została ona wycofana z eksploatacji i zdemontowano jej urządzenia już przez Niemców, gdy okazała się zbędną po otwarciu nowej górki rozrządowej. Jasne regularne fragmenty  bocznych ścian są pozostałością po demontażu (wyjmowaniu) urządzeń, które już Niemcom były tutaj zbędne.

Nieczynna od 1945 roku nastawnia położona na końcu części północno-wschodniej dworca towarowego, która została unieruchomiona po 1930 roku, to jest w chwili oddania do użytku nowej górki rozrządowej, z której staczano wagony na nowo wybudowane grupy torów. Jeszcze krótko w nasilonym ruchu towarowym, pracowały obie grupy rozrządowe dworca towarowego. Jeszcze dzisiaj na jej bocznej elewacji bez trudu możemy dostrzec duży, wyraźny, skrót literowy “Ngn” (Neu Bentschen guter nord), co w przetłumaczeniu z niemieckiego oznacza “Zbąszynek północny towarowy”. W obrębie jej działania odbywał się tak zwany „rozrząd płaski”, który charakteryzuje się tym, że formowanie pociągów towarowych odbywa się bez uczestnictwa tradycyjnej górki rozrządowej. Miało to miejsce jeszcze przed oddaniem eksploatowanej dzisiejszej górki rozrządowej. Jak wspomniałem, podczas wzmożonych przewozów towarowych, krótki czas zarówno tutaj jak i w obrębie działania nowej górki rozrządowej, nasilony ruch towarowy odbywał się jednocześnie. Około jednego kilometra w kierunku północno – wschodnim jeszcze do 1985 roku, można było dostrzec zachowany na wysokim słupie, dwuramienny sygnał charakterystyczny dla miejsca, gdzie odbywa się rozrząd, co potwierdza, że powyższe przypuszczenia są zgodne z ówczesnym stanem rzeczywistym. Wyżej wspomniany znak był tutaj starej generacji. Na terenie obecnej górki rozrządowej sygnał spełniający wspomnianą rolę jest już “nowoczesny„, tj. świetlny.

Nieczynna od 1945 roku nastawnia położona na końcu części północno-wschodniej dworca towarowego, która została unieruchomiona po 1930 roku, to jest w chwili oddania do użytku nowej górki rozrządowej, z której staczano wagony na nowo wybudowane grupy torów. Jeszcze krótko w nasilonym ruchu towarowym, pracowały obie grupy rozrządowe dworca towarowego. Jeszcze dzisiaj na jej bocznej elewacji bez trudu możemy dostrzec duży, wyraźny, skrót literowy “Ngn” (Neu Bentschen guter nord), co w przetłumaczeniu z niemieckiego oznacza “Zbąszynek północny towarowy”. W obrębie jej działania odbywał się tak zwany „rozrząd płaski”, który charakteryzuje się tym, że formowanie pociągów towarowych odbywa się bez uczestnictwa tradycyjnej górki rozrządowej. Miało to miejsce jeszcze przed oddaniem eksploatowanej dzisiejszej górki rozrządowej. Jak wspomniałem, podczas wzmożonych przewozów towarowych, krótki czas zarówno tutaj jak i w obrębie działania nowej górki rozrządowej, nasilony ruch towarowy odbywał się jednocześnie. Około jednego kilometra w kierunku północno – wschodnim jeszcze do 1985 roku, można było dostrzec zachowany na wysokim słupie, dwuramienny sygnał charakterystyczny dla miejsca, gdzie odbywa się rozrząd, co potwierdza, że powyższe przypuszczenia są zgodne z ówczesnym stanem rzeczywistym. Wyżej wspomniany znak był tutaj starej generacji. Na terenie obecnej górki rozrządowej sygnał spełniający wspomnianą rolę jest już “nowoczesny„, tj. świetlny.

Po lewej: Wyłączone z eksploatacji po 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. Był to rejon torów podległy nastawni "Ngn". Po prawej: Miejsce na dworcu towarowym, pomiędzy nastawnią ZK-11, a nie czynną "Ngn", zamkniętą przez Niemców w latach 30 tych, to jest w chwili, gdy oddano do użytku nową górkę rozrządową. Znajdowały się tutaj tory, przyporządkowane do wspomnianego posterunku, ściśle związanym z rozrządem "płaskim". Zdjęcie z dnia 27.07.2009.

Po lewej: Wyłączone z eksploatacji po 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. Był to rejon torów podległy nastawni "Ngn". Po prawej: Miejsce na dworcu towarowym, pomiędzy nastawnią ZK-11, a nie czynną "Ngn", zamkniętą przez Niemców w latach 30 tych, to jest w chwili, gdy oddano do użytku nową górkę rozrządową. Znajdowały się tutaj tory, przyporządkowane do wspomnianego posterunku, ściśle związanym z rozrządem "płaskim". Zdjęcie z dnia 27.07.2009.

Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie, co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku.

Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie, co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj