4.5. Białe plamy

Niektóre miejsca już od ponad dwudziestu lat są u mnie podstawą do refleksji “co tu było kiedyś?”.

Nieczynna nastawnia jeszcze przed końcem wojny Stary napis “Ngn”
“Ngn” (Zbąszynek północny towarowy). Pod spodem widoczny napis “Neu Bentschen”

Nieczynna nastawnia jeszcze przed końcem wojny Stary napis “Ngn” (Zbąszynek północny towarowy).
Pod spodem widoczny napis “Neu Bentschen”

Jeśli chodzi o nastawnię, której zdjęcia zamieściłem wyżej po lewej stronie, miała ona mieć tuż po wojnie symbol “ZK-10”, jakiego pośród innych tego typu obiektów w Zbąszyneckim węźle kolejowym brakowało. Wiemy jedynie że została ona wycofana z użycia oraz zdemontowano jej urządzenia  już przez Niemców, ponieważ okazała się zbędną po otwarciu nowej górki rozrządowej. Jasne regularne fragmenty ścian są pozostałością po demontażu (wyjmowaniu) urządzeń, które już Niemcom okazały się tu zbędne

Słupki położone przy starym "torze berlińskim" na wysokości przystanku Kosieczyn po stronie Zbąszynka. Foto z 1985 roku.
Słupki położone przy "starym torze berlińskim" na wysokości przystanku Kosieczyn po stronie Zbąszynka. Foto z 1986 roku.

Wyżej słupki położone przy starym torze berlińskim na wysokości przystanku Kosieczyn po stronie Zbąszynka chyba już do końca pozostanie “tajnym”, gdy zechcemy poznać napisy na przymocowanych kiedyś do niego tabliczkach. dzisiaj jedynie mamy hipotezy a jego wygląd mamy tylko na tym jedynym zdjęciu. Napis był przypuszczalnie informujący “uwaga pociąg”? Zagadnienie to poruszam w dziale “Tajna stacja Kosieczyn”. Zdjęcia wykonałem w 1985 i 1986 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj