9.13. Skwierzyna – Stare Bielice

Dworzec w Skwierzynie. Zdjęcie z 1990 roku

 

 

 

Wyżej mamy mapki z czasów gdy linia była w pełni użyteczna.

05

06

Po oddaniu do ruchu dnia 04.10.1935 Roku około 18 kilometrów długości linii na odcinku Skwierzyna – Lipki Wielkie, w dniu 15.08.1936 Roku uroczyście oddano pozostałą część z Lipek Wielkich do Starych Bielic. W ten włączono do Rzeszy kolejną nową linię o długości 51 kilometrów.

HISTORIA
Po ustaleniu nowej wschodniej granicy po pierwszej wojnie światowej, rozdzielono wiele związanych ze sobą terenów oraz linii kolejowych w tak drastyczny sposób wyrządziło to wielkie szkody w całej gospodarce Niemiec. W ten sposób przecięto przypadkowo wiele traktów komunikacyjnych. Wszystkie miejscowości biegnące przy nowej granicy pozbawiono ich naturalnego zaplecza i przerwano nagle wszystkie szlaki transportowe. Z licznych opracowań obok innych linii kolejowych wyłoniła się linia Skwierzyna – Stare Bielice, której potrzeba istnienia została ogólnie uzasadniona. W 1931 roku Reichsbahndirektion Osten ( Dyrekcja Kolejowa Wschód) została upoważniona do obszernych przygotowań. Zostały one natychmiast rozpoczęte w listopadzie 1932 udzielono zlecenia na budowę.

GOSPODARKA
Obszar ruchu nowej linii objął około 500 kilometrów kwadratowych oraz około 30000 mieszkańców. Tam gdzie dotykała ona doliny Warty i Noteci, teraz ma charakter typowo rolniczy, na położonych niżej skrajnych okolicach przecina ona Tereny leśne. Z przemysłu należy wymienić znaczącą cegielnię w Murzynowie, oraz duży tartak w Trzebiczu Krajeńskim. Piękne krajobrazy, głównie obszar jezior koło Gościmia pozwalały oczekiwać w okresie letnim ruchu turystycznego. Dzięki budowie linii znacząco spadło bezrobocie w rejonie. Dla samych robót ziemnych wymagających przemieszczeń 1 550 000 metrów sześciennych około 300 000 dniówek. Pomogła ona również około 180 okolicznym przedsiębiorstwom.
Większe przedsiębiorstwa z innych stron wykonały jedynie specjalistyczne prace przy budowie mostów.  Zużycie niektórych materiałów przy budowie linii.
21 500 worków cementu, 33 00 metrów sześciennych żwiru. Podsypka pod tory pochłonęła około 130 000 metrów sześciennych żwiru, pochodzącego jedynie z okolicznych żwirowni i 4000 ton tłucznia  Śląskie kamieniołomy dostarczyły 18000 ton kostki brukowej Z cegielni z okolic Lubska i Krosna Odrzańskiego dostarczono 650 000 cegieł klinkierowych. Ponadto z cegielni doliny Warty sprowadzono i Odry 1 100 000 cegieł. Dwa mosty stalowe wymagały 2 200 ton stali, ponadto użyto 220 ton dźwigarów mostowych oraz 1200 metrów sześciennych drewna budowlanego.  Wiele zasług oddali też okoliczni chłopi, którzy mieli wielki udział w transportowaniu potrzebnych materiałów i urządzeń.

08

BUDOWA  
Linia opuszcza stację miasta powiatowego Skwierzyna na jej północno zachodnim końcu i zakręca łukiem R = 700 metrów najpierw na północ. Przecina bezpośrednio poniżej ujścia Obry rzekę Wartę z jej terenem żelaznym mostem stalowym o rozpiętości 183,19 metrów nad rzeką i 290 metrów nad terenem zalewowym. Na skraju lasu sięgającego prawie aż do prawego brzegu Warty leży stacja Skwierzyna Gaj. Po bezkolizyjnym przecięciu drogi Skwierzyna – Drezdenko przy północnej głowicy tej stacji, linia biegnie dalej wzdłuż tej dróg. Po przecięciu wioski Murzynowo za stacją skręca ostro na wschód ku następnej wsi lipki Wielkie, przechodząc z doliny Warty do doliny Noteci. Druga wieś Lipki Wielkie, której położenie wpłynęło na przebieg linii otrzymała szczególnie ładny budynek stacyjny. Biegnąc dalej w kierunku północno wschodnim, na wysokim brzegu szerokiej doliny Noteci, linia mija wioski Goszczanowo, Gościm i Trzebicz, z których każda posiada własną stację kolejową.
Potem od południa miasto Drezdenko, które w ten sposób uzyskało własną stację kolejową, która dla równomiernie od już istniejącej linii, Ostbahn ( Pruska Kolej Wschodnia) otrzymało nową Drezdenko Południowe. Następnie linia przecina względnie wąską w tym miejscu dolinę Noteci wykopem o długości 2300 metrów i wysokim na 9 – 12 metrów, w ciągu którego znajduje się most stalowy nad Starą Notecią o rozpiętości 20 metrów oraz nad Notecią o długości całkowitej 210 metrów. Z Drezdenka zaczyna się wzniesienie do leżącej 20 metrów wyżej stacji Stare Bielice.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj