12.1. Zapomniane projekty

Gdy po utworzeniu granicy państwa Polsko Niemieckiej w 1920 roku transport koleinowy po stronie wschodniej został w poważnym stopniu zreorganizowany. W ramach pomocy wschodniej  stworzono awaryjne projekty kolei Marchii Granicznej (Grenzmark). Jedno z założeń strategii ruchu kolejowego przygranicza zakładała budowę trasy  Wschowa – Góra Śląska – Korzeńsko (koło Żmigrodu). Z braku dostatecznych powodów ekonomicznych oraz ze względu na bliskości granicy i oddalenia od reszty kraju, utworzono plany na podstawie których dostępne istniejące sąsiednie linie znajdujące się w pobliżu miały by stać się częścią strategicznych żelaznych dróg niezbędnych przy normalnym funkcjonowaniu państwa. Postanowiono więc połączyć część istniejących traktów, biorąc pod uwagę, że przykładowo odcinek linii Żmigród – Krzyż nabrał znaczenia miejscowego. Mimo wątpliwości co do rentowności, powodem do powstania nowej kolei stał się moment polityczny. Planowano utworzyć też linię Guben – Krzyż oraz Guben – Toporów, które okazały by się jednakowo potrzebne dla stabilizacji komunikacji na terenach cierpiących dotkniętymi podobnymi problemem. Liczono na pełną realizację projektu kolejowego w najbliższym czasie, jak również nie oficjalnie myślano o realizacji planów kolei Czerwieńsk – Toporów, która w każdym przypadku byłaby zbudowana już nie jako kolej główna, dopóki dochodzące do niej linie nie będą w pełni rozbudowane. W 1927 roku najważniejszymi projektami linii były kolej Czerwieńsk – Toporów, Świebodzin – Gościkowo, Babimost – Kolsko, oraz Babimost – Kargowa. W lutym 1928 roku jako konieczne uznano utworzenie połączenia Krzyż – Skwierzyna i Sulęcin – Toporów,  Powyższe odcinki miały stanowić fragmenty powstającej kolei Brzeg –  Namysłów – Góra Śląska.  W pewnej chwili zamiast linii Sulęcin – Toporów uznano trakt Toporów – Gościkowo. W 1928 roku zdecydowani się jednak do budowy Guben – Świebodzin – Krzyż oraz  Nowe Miasto – Babimost – Międzyrzecz. W grudniu 1928 roku rozmawiano o budowie mostu na odrze koło Milzig (Milsko) Poważnie zapatrywano się na budowę trasy Krzyż – Skwierzyna oraz Świebodzin – Babimost. Jeszcze w grudniu 1928 miał powstać odcinek pomiędzy Babimostem a Międzyrzeczem, wpinając się w dawną kolej Zbąszyń – Międzyrzecz (dzisiaj Zbąszynek – Międzyrzecz) na stacji Chociszewo – Rogoziniec. Odgałęzienie od linii Świebodzin – Poznań istniało już  od 1920 roku gdy nową granicą przedzielono trakt Zbąszyń – Międzyrzecz. Miano również przywrócić połączenie na  dawnej  trasie Lipsk – Zbąszyń przez Międzyrzecz do Krzyża.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj