Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 12. Rozkłady jazdy i...
  4. /
  5. 12.1. Zapomniane projekty

12.1. Zapomniane projekty

Po 1920 roku, gdy Niemcy utracili dużo połączeń powstałych po stronie wschodniej, w wyniku poprowadzenia granicy w 1920 roku, Konieczna była reakcja władz kolejowych w kwestii uzupełnienia w nowej rzeczywistości, brakujących połączeń. Nowe linie kolejowe, wzdłuż wschodniej granicy, pełniły znaczenie, niezbędnej komunikacji kolejowej, która zawsze pełniła główną rolę w znaczeniu gospodarczym i wojskowym. Po 1920 roku, doszedł problem dodatkowego zabezpieczenia kolejowego, wzdłuż nowopowstałej linii granicznej. Mimo, że mała część kolei sąsiadująca z pograniczem, została zrealizowana, większość zakładanych planów nowych połączeń, nie doczekała się urealnienia zakładanych intencji projektantów linii kolejowych, którzy działali w myśl sugestii ówczesnych władz niemieckich. Większość projektów, które nie doczekały się realizacji, odeszło w niepamięć, a cząstkowe specjalnie wybudowane fragmenty, doczekały się likwidacji głownie w latach 1985 – 1990. Niżej mamy mapki zawierające niektóre, planowane linie, które w większości nie powstały.

Niżej mapki, na których są zaznaczone planowane w latach 1920 – 1930 linie kolejowe, uznane za niezbędne, które miały zastąpić przerwane połączenia kolejowe, w wyniku utworzenia wschodniej granicy Niemiec w 1920 roku. Kolorem czerwonym zaznaczono linie istniejące do 1920 roku, natomiast na zielono odcinki planowanych i nowopowstałych torów. Jedyną ukończoną linią jest oddany w latach 1935 – 36 odcinek toru ze Skwierzyny do Starych Bielic, który powstał już jako nowa generacja w tamtych czasach, pod każdym obiektem – budynkiem stacyjnym był schron.

Mapka z 1940 roku. Przebieg kolei granicznej, zrealizowanej tylko na odcinku Bukowa Śląska - Syców. Z reszty planów zrezygnowano. "łańcuch" kolei przygranicznej, miał się kończyć na oddanej w 1936 roku linii Skwierzyna - Stare Bielice.

Mapka z 1940 roku. Przebieg kolei granicznej, zrealizowanej tylko na odcinku Bukowa Śląska - Syców. Z reszty planów zrezygnowano. "łańcuch" kolei przygranicznej, miał się kończyć na oddanej w 1936 roku linii Skwierzyna - Stare Bielice.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj