Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 8.0. Tabor kolejowy
  4. /
  5. 8.18. Opisy – ciekawostki

8.18. Opisy – ciekawostki

W odległych czasach, gdy nie było jeszcze internetu pasjonat musiał pisać listy do zakładów produkujących tabor kolejowy, aby uzyskać jakieś ciekawe informacje. Na wiele moich listów z prośbą o informacje na temat produkcji nie otrzymałem odpowiedzi lub otrzymywałem informacje  że „osobom fizycznym informacji nie udziela się„, albo „informacje o które pan prosi są tajne„. 

Zdarzały się jednak też i treściwe odpowiedzi.

Niżej skany i treść pisma, które otrzymałem 1989 roku z Fabryki Wagonów we Wrocławiu.

Fabryka Wagonów „ PAFAWAG ” WROCŁAW
Szanowny Panie
Miło nam, że produkowane przez naszą fabrykę wyroby są przedmiotem zainteresowania hobbystów, w zawiązku z czym z przyjemnością udzielamy interesujących Pana informacji,
Jeśli chodzi o lokomotywy serii 201E/ET22 to: produkcję rozpoczęliśmy w roku 1971 i obejmowała ona lokomotywy od numeru kolejowego ET22-001 do ET22-012.
Następnie ich produkcja kształtowała się w sposób następujący:
rok 1972 – 30 szt.
rok 1973 – 56 szt. w tym 1 szt. EP23-001 (z naszej fabryki lokomotywa ta wyszła w kolorystyce typowej jako E01Ea-52, co się działo po włączeniu do eksploatacji nie wiemy).
rok 1974 – 64 szt.
rok 1975 – 60 szt.
rok 1976 – 65 szt.
rok 1977 – 90 szt.
rok 1978 – 95 szt.
rok 1979 – 84 szt.
rok 1980 – 84 szt.
rok 1981 – 63 szt.
rok 1982 – 70 szt.
rok 1983 – 55 szt.
rok 1984 – 62 szt.
rok 1985 – 68 szt.
rok 1986 – 63 szt. 201E/ET22 + 1 szt. 104E/EP09-prototyp
rok 1987 – 58 szt. 201E/ET22 + 1 szt. 104E/.EP09-prototyp
rok 1988 – 61 szt.
rok 1989 – planowana produkcja – 44 szt.
Bieżący rok jest ostatnim rokiem produkcji lokomotywy 201E/ST22
Zostanie ona zakończona na numerze kolejowym ET22-1183.
Lokomotywa EP-08 była to lokomotywą pasażerska serii fabrycznej 102E wykonywana na bazie lokomotywy 4E.
W roku 1975 produkowaliśmy 6 szt. tych lokomotyw,
Niestety nie zachowały się fotografie dotycząc. tego wyrobu.
A oto charakterystyko techniczna lokomotywy 102E/EP-08:
układ osi – 1435 mm
napięcie w przewodzie jezdnym, prąd stały – 3000V +600V.-1000V
npięcie w obwodzie sterowania – 110V
moc godzinowa – 2080 kW
moc ciągła – 2000 kW
siła pociągowa przy mocy godzinnej – pełne pole – -11,2 t
siła pociągowa przy mocy godzinnej – osłab. pole (22%) -5,2 t
siła pociągowa przy mocy ciągłej – pełne pole – 10,6 t
siła pociągowa przy mocy ciągłej – osłab. pole (22%) – 4,8 t
siła przy prądzie rozruchu 580A (maksymalna) – 20 t
maksymalna prędkość jazdy pociągiem – 140/160 km/h
maksymalna prędkość jazdy luzem – 125 km/h
ilość silników trakcyjnych (1 na każdą oś) – 4
moc silnika – godzinna – 520 kW –
ciągła – 500 kW
przełożenie – 77:24=3,208
system rozrządu – pośredni, styoznikowy, wielokrotny
rodzaj rozrządu – samoczynny
długość lokomotywy ze zderzakami – 15915 mm
wysokość od szyny do pantografu w st. opuszczonym – 4343 mm
nacisk na oś – 20,5T
napięcie w przewodzie jezdnym, prąd stały – 3000V +600V.-1000V
maśnice – toczne z prowadzeniem bezwidłowym
hamulec – klockowy
hamulec ręczny – na przedni zestaw z obu kabin maszynisty
ogrzewanie i oświetlenie – elektryczne
Ponadto nadmieniamy, że nie jesteśmy stanie w chwili obecnej udostępnić Panu dokumentacji. technicznej lokomotywy 104E/EP-09 ze względu na fakt , te obecnie trwają prace nad wprowadzaniem niezbędnych zmian i modernizacji.
Dodatkowo informujemy, że w tej sprawie, najwłaściwiej byłoby zwróoić się bezpośrednio do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Taboru Kolejowego we Wrocławiu ul. Strzegomska 49.
 
Będziemy radzi jeśli podane przez nas informacje będą Panu przydatne w pogłębianiu zainteresowań. Łączymy wyrazy szacunku.
Z poważaniem:
KIEROWNIK
Działu Zbytu i Eksportu
mgr Danuta Kierzkowska
(podpis nieczytelny)

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj