10.1. Rudnica

Po lewej pociąg w Rudnicy, oczekujący na odjazd w kierunku Zieleńca (Gorzowa Wlkp.. Po środku nie czynny semafor wjazdowy od strony Chyrzyna (Kostrzyna/O) do Rudnicy. Po prawej stacja Rudnica w 1986 roku.

Jedną ze stacji, która od dawna była moją wielką zagadką okazała się RUDNICA. Przed pojawieniem się pociągów retro wykonałem tu sporo innych zdjęć, oraz przeszukałem każdy kąt, podobnie jak w innych ciekawych miejscach na terenie ówczesnego P.K.P. Podobnych stacji, na terenie dawnego P.K.P., które już na zawsze pozostały w mym sercu jest tylko kilka, kryją one wciąż ujawniane tajemnice zawarte również w zebranej przeze mnie mniej lub bardziej oficjalną drogą dokumentacji. Świadom, że poniższe zdjęcia nie zastąpią żywej kolei, to jako najmłodsze stanowią wprowadzenie do pozostałych ujętych w galeriach, z fotografiami, które wykonywałem w latach 1986 – 88.

Kolej tutaj dotarła w dniu 01.08.1912 r., wraz z oddaną koleją Państwową Gorzów Wlkp. Zieleniec – Kniazin o długości 25.38 km. Po dwóch latach, tj. w dniu 05.01.1915 roku dotarła tutaj kolej prywatna, od strony Chyrzyna, po wybudowaniu 12.5 km. odcinka toru od strony Krzeszyc, tworząc w ten sposób połączenie tej stacji z Kostrzynem/O, koleją po południowej stronie Warty. Po połączeniu obu kolei, Rudnica stała się stacją węzłową dwóch nie zależnych przewoźników aż do 1945 roku, gdy kolej przejęło P.K.P., tworząc inną rolę i kształt tego dworca. Połączenie do Sulęcina zostało odcięte, zakończono je kozłem oporowym. Efeektem dalszej ewolucji było połączenie części kolei od strony Zieleńca (Gorzowa) oraz tej z Chyrzyna (Kostrzyna), właśnie tutaj, wykorzystując stary nie zmieniony dworzec kolejowy, wraz z należącymi do niego torami. Do 1987 roku, połączenie Gorzów Zieleniec – Chyrzyno wymagało obiazdu parowozu w Rudnicy, co było nie zbądne. W 1987 roku, gdy zakończył się gruntowny remont linii, poza torowiskiem, zaadaptowano na kasy biletowe i poczekalnie bydynek gospodarczy w Rudnicy oraz mieszkalny w Słońsku. Schodzące się w Rudnicy tory z Chyrzyna i Zieleńca połączono torem prostym, uzuskując tym bezkoliczyjne połączenie Zieleniec – Chyrzyno, adaptując na poczekalnię jedezn z budynków gospodarczych po północnej części terenu dworca. Wjazd od strony Chyrzyna, Krzeszyc na torowisko przyległe do dawnego Budynku dworcowego stał się już niemożliwym, rozebrano go zupełnie, pozostawiając połączenie od strony wschodniej (Zieleńca) dawnye łukowe połączenie dla ruchu manewrowego. Ostatecznie ruch osobowy zlikwidowano tu w 1993 roku. Towarowe pociągi jeździły tu raz dziennie trasą Gorzów Wlkp. – Zieleniec – Rudnica – Słońsk – Chyrzyno (nie czynne od 1995 roku) – Kostrzyn/O. Dalej przez Witnicę, pociąg zbiorowy wracał do Gorzowa Wlkp.

Galeria stacji Rudnica

Pociąg towarowy w Rudnicy. Wiosna 1991.

Stacja Rudnica - mapki

Stacja Rudnica na starej widokówce – 1920 r.

Stacja Rudnica na starej widokówce – 1920 r.

Etapy zmiany roli stacji Rudnica. Pierwszy widok przedstawia ją na linii Zieleniec - Sulęcin. Drugi etap powiększa jej rolę, po dobudowaniu kolei prywatnej z Krzeszyc. Trzeci etap mówi już o jej ostatecznym kształcie, to jest połączeniem kolei państwowej i prywatnej w Rudnicy i likwidacją w 1945 trasą do Sulęcina.

Rudnica na starych fotografiach

Etap budowy z 1912 roku, gdy linia Zieleniec - Rudnica już istniała (oddana w 1920) a tor kolei prywatnej dochodził tylko do Krzeszyc - wybudowany ze Słońska w 1906 roku
Rok 1915. Linia z Krzeszyc, oddzielnym dworcem - peronem dołączyła już do Rudnicy, dominującą koleją był tu odcinek Zieleniec - Sulęcin.
Po 1945 roku, Tor od strony Chyrzyna, połączono w Rudnicy z trasą z Zieleńca. Kierunek do Sulęcina, został wyłączony z ruchu i zapomniany. W rudnicy, podczas relacji od strony Chyrzyna do Zieleńca i w drodze powrotnej, musiano obracać parowóz - objeżdżał skład.
Rok 1987. Tu już uproszczono przejazd, pomijając dawne zabudowania stacji Rudnica, adoptując mały budynek z zabudowań stacyjnych na przystanek. Jednocześnie całkowicie zamknięto wjazd na stary dworzec od strony Chyrzyna. Z kierunku Zieleńca na stary dworzec w Rudnicy wjeżdżał tylko pociąg towarowy, jako na bocznicowy, obsługa pociągu miała przy sobie urządzenia kluczowe do przekładania rozjazdów.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj