4.6. Refleksje

Przyglądając się zmianom jakie miały miejsce od po wojny, zauważyłem “martwy” stosunek lokalnego środowiska do bogatych przemian towarzyszących 60 lat kolejarskiemu osiedlu. Dlatego w pewnej chwili przystąpiłem do utrwalania przeszłości i gromadzenia uzupełniających informacji, dzięki którym mogłem stworzyć opisy zawarte na tej stronie, dotyczące naszego miasta. Opisy powstały w wyniku mych dochodzeń, które wciąż trwają z misją skierowaną do lokalnego środowiska oraz w kierunku tych, którym bliskie jest nasze miasto.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj