9.12. Strzelce – Lubiana Pyrzycka

Kolejka Friedeberg – Alt Libbehne (Strzelce Krajeńskie – Lubiana Pyrzycka) bezterminową koncesję na budowę otrzymała 12.07.1899 roku. Długość trasy wynosiła 30.27 kilometra. Uruchomienie kolei miało miejsce 15.07.1902 roku. Zbudowana przez przedsiębiorstwo Bachsten z Berlina, podlegała KED Bromberg Na początku posiadała 2 tendrzaki Bn 2t Borsig (nr fabryczny 5009, 5010), poczym dysponowano 4 wagonami osobowymi, 2 pocztowo – bagażowymi oraz 40 towarowymi. Przypuszczalnie tabor ten był używany wspólnie z taborem Friedeberger Kleinbahn – linia Friedeberg Ost (Strzelce Krajeńskie Wschód) – Friedeberg Stadt (Strzelce Krajeńskie Miasto) o długości 6,7 kilometra. Od 1920 roku przejęła ją  RBD Osten (Dyrekcja Wschód), a w 1927 Dyrekcja Krajowa Brandemburg. W roku 1934 kolej dostała jeden wagon motorowy nr 201, który prawdopodobnie był wykorzystywany na obu kolejach, natomiast w 1937 roku parowóz T3. Czasami kolej wykorzystywała lokomotywy od D.R., tak np. od 25.12.1940 do 16.07.1941 roku wykorzystywano 897473 z lokomotywowni Frankfurt nad Odrą . W 1940 roku DWK Kiel dostarczył 3 osiową lokomotywę spalinową o numerze fabrycznym 686, która przed końcem wojny znalazła się jeszcze na Oderbuchbahn. Kolej Friedeberg – Alt Libbehne (Strzelce Krajeńskie – Lubiana Pyrzycka) została rozebrana przez Armię Czerwoną.


Niżej Strzelce Wschód do 1945 roku

01
02
03
strzelce


Niżej Strzelce Miasto do 1945 roku

strzelce_miasto
04Strzelce Miasto
05Strzelce Miasto
06Strzelce Miasto


01 Strzelce Wschód
02Strzelce Wschód
03Strzelce Wschód
04Strzelce Wschód
05Strzelce Miasto

Powyższe fotki wykonałem wiosną 1991 roku.


Niżej mamy niektóre mapki z opisywaną trasą.

Niżej fotki z dnia 16.09.2009 roku

 

 

Niżej fotki z dnia 20.08.2019 roku.


 

Wyżej mamy wybrane rozkłady jazdy.

 

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj