Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 9. Linie kolejowe
  4. /
  5. 9.12. Strzelce – Lubiana...

9.12. Strzelce – Lubiana Pyrzycka

Dworzec w Strzelcach Krajeńskich Wschód w roku 1990, 2009, 2021.

Ten opis 37 kilometrowego odcinka kolei ze Strzelec Krajeńskich do Lubianej Pyrzyckiej, jest tylko ogólną wzmianką o istniejącym kiedyś połączeniu, które zawsze budziło tajemniczość i dociekliwość, podczas jej krótkiego funkcjonowania. Ta oraz jeszcze cztery trasy, były ujęte na mapie ściennej z epoki P.K.P., wydanej w 1960 roku. Dodatkowe źródła były ciężko osiągalnymi, pozostawiając połączenie Strzelce – Lubiana Pyrzycka, bardziej tajemniczym. Dzisiaj gdy wiedza i dostępność materiałów o kolei jest już większa, przedstawiony tu materiał, ma znaczenie symboliczne.

Podczas pierwszej wyprawy w dniu 16.09.2009.

Kolejka Friedeberg – Alt Libbehne (Strzelce Krajeńskie – Lubiana Pyrzycka), bezterminową koncesję na budowę otrzymała 12.07.1899 roku. Długość trasy wynosiła 30.27 kilometra. Tuż po otwarciu, tacja zakańczająca linię nazywała się: Alt-Libbehne. W latach 1945 – 1947, obowiązywała nazwa Lubiana koło Choszczno, po czym zmieniono na docelową. Uruchomienie kolei miało miejsce 15.07.1902 roku. Zbudowana przez przedsiębiorstwo Bachsten z Berlina, podlegała KED Bromberg. Na początku posiadała 2 tendrzaki Bn 2t Borsig (nr fabryczny 5009, 5010), po czym dysponowano 4 wagonami osobowymi, 2 pocztowo – bagażowymi, oraz 40 towarowymi. Przypuszczalnie tabor ten był używany wspólnie z taborem Friedeberger Kleinbahn – linia Friedeberg Ost (Strzelce Krajeńskie Wschód) – Friedeberg Stadt (Strzelce Krajeńskie Miasto) o długości 6,7 kilometra. Od 1920 roku przejęła ją  RBD Osten (Dyrekcja Wschód), a w 1927 Dyrekcja Krajowa Brandemburg. W roku 1934, kolej dostała jeden wagon motorowy nr 201, który prawdopodobnie był wykorzystywany na obu kolejach, natomiast w 1937 roku parowóz T3. Czasami kolej wykorzystywała lokomotywy od D.R., tak na przykład od 25.12.1940 do 16.07.1941 roku, wykorzystywano 897473 z lokomotywowni Frankfurt nad Odrą . W 1940 roku DWK Kiel dostarczył 3 osiową lokomotywę spalinową o numerze fabrycznym 686, która przed końcem wojny znalazła się jeszcze na Oderbuchbahn. Kolej Friedeberg – Alt Libbehne (Strzelce Krajeńskie – Lubiana Pyrzycka) została rozebrana przez Armię Czerwoną. Odcinek toru ze stacji Strzelce Krajeńskie Wschód do Strzelce Miasto jest jeszcze używany jako bocznica. W dniu 28.07.2011 roku miała tu miejsce katastrofa, gdy z kierunku bocznicowego toru, w wyniku nie zabezpieczenia przy elewatorze podczas rozładunku, w wyniku nie zabezpieczenia płozami, zbiegło siedem ciężkich wagonów towarowych o łącznej masie około 150 ton. Grupa pędzących wagonów, po pokonaniu kozła oporowego zakańczającego eksploatowany odcinek toru, zburzyły parterowe budynki gospodarcze, wraz z zachodnią częścią dworca kolejowego stacji Strzelce Krajeńskie Wschód, pociągając za sobą śmierć trzech osób. Naruszony konstrukcyjnie, nie nadający się do dalszego użytku budynek stacyjny rozebrano w styczniu 2015 roku. Już w lutym, zaraz po rozbiórce pierwotnego budynku, przystąpiono do budowy w tym samym miejscu, nowego budynku stacyjnego, który docelowo oddano w dniu 11.09.2015. Odcinek toru, Strzelce Krajeńskie – Lubiana Pyrzycka, rozebrano w 1945 roku, ruch osobowy Strzelce Miasto, został zzawieszony w 1962 roku.

Galeria - Strzelce Wschód i Strzelce Miasto do 1945 roku

Galeria - Strzelce Wschód i Strzelce Miasto w 1991 roku

Galeria - Wybrane mapki okolic

Galeria - Strzelce Wschód w latach od 2007 do 2021 roku

Galeria - Wybrane rozkłady jazdy

Galeria - Mapki z ostatnich rozkładów jazdy linii Strzelce Wschód - Strzelce miasto. 1963/64 ruch pasażerski zamknięty.

Porównanie 1991 - 2019.
Strzelce Kraj. Po bokach foto z dnia16.09.2009. Po środku foto z dnia 30.05.2021.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj