Skip to content

3.2. Nowa stacja

 Rozwiązanie połączeń kolejowych Poznań – Guben / Frankfurt/O. Przed i po wybudowaniu Zbąszynka. Mapka po lewej ukazuje pierwotne funkcjonowanie połączeń, w latach 1870 – 1930, bezpośrednie przed powstaniem Zbąszynka. Po prawej stronie sytuacja od 1930 roku, gdzie Zbąszynek już w pełni tętni życiem.

Rozwiązanie połączeń kolejowych Poznań – Guben / Frankfurt/O. Przed i po wybudowaniu Zbąszynka. Mapka po lewej ukazuje pierwotne funkcjonowanie połączeń, w latach 1870 – 1930, bezpośrednie przed powstaniem Zbąszynka. Po prawej stronie sytuacja od 1930 roku, gdzie Zbąszynek już w pełni tętni życiem.

 Wyznaczona przez traktat wersalski granica wschodnia Rzeszy oddzieliła węzeł kolejowy Zbąszyń na linii Frankfurt – Poznań od Niemiec. Linie  kolejowe, które łączyły się w Zbąszyniu z kierunku zachodniego, zostały przerwane i nie miały na terenie Niemiec żadnego punktu wspólnego. Odcinek Zbąszyń-Międzyrzecz również musiał być rozwiązany w 1920 roku. Poza tym po niemieckiej stronie brakowało stacji granicznej i celnej. Aby zlikwidować tę niedogodność, wybudowano dworzec towarowy Nowy Zbąszyń.

Galeria - Rozwiązania graniczne i projekty.

 Nowy dworzec, który musiał powstać na pustym terenie, był ostateczną wersją opanowania kryzysowej sytuacji związanej w nieoczekiwanym powstaniem granicy Polsko – Niemieckiej. Odrzucono pierwotnie sugerowane plany, według których stacja graniczna miała powstać w Szczańcu, co mniejszym kosztem, pozwoliłoby linię kolejową Frankfurt – Poznań połączyć z pozostałymi utraconymi połączeniami. Problem z zapewnieniem komfortowego połączenia z Guben, miał być rozwiązany poprzez 9 kilometrowy odcinek toru, łączący stację Łęgowo Sulechowskie z dworcem granicznym w Szczańcu. Oddana do użytku w dniu 16.06.1919 linia kolejowa Sulechów – Świebodzin o długości 26.12 kilometra, przyczyniła się również do złagodzenia komunikacji kryzysowej przy wschodniej granicy Niemiec.

Plan z 1930 roku. Brak "trójkąta" do obracania parowozów, który powstał dopiero po 1930 roku, wraz z sąsiadującym przed nim budynkiem, który nie został do końca zagospodarowany, mimo że musiano go planować do pełnienia bardzo ważnej roli.

Plan z 1930 roku. Brak "trójkąta" do obracania parowozów, który powstał dopiero po 1930 roku, wraz z sąsiadującym przed nim budynkiem, który nie został do końca zagospodarowany, mimo że musiano go planować do pełnienia bardzo ważnej roli.

 Na poniższych mapkach widzimy, zmieniające się połączenie z Międzyrzeczem, poprzez tymczasowy przystanek Kosieczyn, położony przy szosie Dąbrówka – Zbąszynek, na zachodnim krańcu grupy torów rozciągających się w kierunku rozwidlenia do Poznania i Międzyrzecza. Wybudowany już w 1920 roku odcinek toru, w latach 1923 – 30 roku zapewniał pierwszym mieszkańcom Zbąszynka tymczasową komunikację kolejową z siedzibą powiatu w Międzyrzeczu. Na mapce po prawej, Zbąszynek już rozbudowany, po zachodniej stronie. Boisko sportowe zostało przeniesione w docelowe miejsce z rejonu ulic Zbąszyńskiej i Bydgoskiej. Nowe osiedle zaczęło w pełni funkcjonować, po stopniowemu przybyciu punktów usługowych, oraz handlowych, tworzonych po zachodniej części dzisiejszej ulicy Wojska polskiego. Prawie cała część Zbąszynka na wschód od głównej ulicy zapewniała mieszkania dla różnych służb (celnicy, kolejarze, straż graniczna, nauczyciele itp.), związanych z funkcjonowaniem granicznego węzła kolejowego.

 

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj