Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 13. Wąskotorówki
  4. /
  5. 13.1. Opalenicka

13.1. Opalenicka

Kolejka w Opalenicy 1985 - 1986.

W niniejszym dziale postaram się przybliżyć czas kolejki gdy obchodziła swoje stu lecie w 23.10.1986 roku. Myślę że  wyczerpujący materiał fotograficzny, który stopniowo będę tu zamieszczał, pozwoli na wierne przedstawienie tamtych czasów.

 

Galeria - Stacja Duszniki Wlkp. w 1986 roku.

Galeria - Stacja Trzcianka Zach.1985 – 1987.

Opalenica podczas przebudowy bram w 1985 roku.
Opalenica, widok z wieży ciśnień w 1986 roku.

Galeria - Stacja Lwówek 1985 – 1989.

Galeria - Stacja Opalenica Wąsk 1985 – 89.

Galeria - Ja na kolejce 1985 - 86 r.

Galeria - Miejsca pomiędzy stacjami 1985 – 89

Niżej tekst o Kolejce Opalenickiej roku zawarty w książce “Wczoraj i dziś Powiatu nowotomyskiego 1938.
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY POWSTANIA KOLEJKI OPALENICKIEJ
I JEJ ZNACZENIE DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

Powstanie Kolejki Opalenickiej datuje się od maja 1886 roku, kiedy została wybudowana cukrownia w Opalenicy. W tym czasie za inicjatywą władz cukrowni powstaje pierwszy odcinek kolejki z Opalenicy do Trzcianki o długości 10.7 kilometrów. W roku 1890 przedłużono istniejącą linię kolejki o 6.6 kilom. Z Trzcianki do Bród Kolejka Opalenicka stanowiła do 1895 roku własność cukrowni i służyła jedynie do celów gospodarczych cukrowni, to jest do przewożenia buraków i wysłodków.
W roku 1895 – tym za inicjatywą i współudziałem cukrowni powstaje oddzielne Towarzystwo Kolejki Opalenickiej Sp. z.o.o., jednak zostały opracowane nowe plany dalszej rozbudowy kolejki, a mianowicie: w roku 1896 z Bród do Lwówka 7,5 kilom. I z Trzcianki do Wąsowa 6,2 kilom.
W 1898 r. wybudowano odcinek z Wąsowa do Nowego Tomyśla długości 11.7 kilom.
W latach 1903 i 1904 wybudowano linię kolejki z Rudnik do Sędzin 9,5 kilom. I z Trzcianki do Dusznik 9.6 kilom.
W roku 1917 wybudowano linię kolejkową ze Śliwna do Turowa 8.5 klm. i w końcu w 1928 roku przedłużono linię kolejkową ze Lwówka do Komorowa o dalsze 8,6 kilometrów.
Dzisiaj Kolejka Opalenicka posiada 79,2 kilometry torów głównych i 9,2 kilom. Torów bocznicowych.
Kolejka Opalenicka łącząc cały szereg dominiów i wsi biegnie głównie wzdłuż szosy Opalenica – Lwówek i Trzcianka – Nowy Tomyśl, odciążając w ten sposób w znacznym stopniu szosy powiatowe i drogi gminne i przyczyniając się do ich konserwacji.
Jako przykład przytoczymy kilka cyfr ilustrujących ogólną ilość przewiezionych towarów i osób z kilku ubiegłych lat, a mianowicie:

roktransport osobowytransport towarowy
1913  164.542175.394 ton
1914156.776141.357 ton
1918268.861107.538 ton
192316.73185.404 ton
192429.92997.595 ton
1927172.910  144.637 ton
193249.24689.147 ton
193323.85375.364 ton
193621.54075.386 ton
193721.764105.258 ton

Przytoczone powyżej cyfry wskazują przede wszystkim, jak poważną rolę odgrywa kolejka w życiu gospodarczym naszego powiatu, przewożąc tak znaczną ilość ładunków i osób.
Tutaj należy zaznaczyć, że w czasie powojennym po przejęciu kolejki od okupantów, stan zarówno taboru jak i nawierzchni był w znacznym stopniu zniszczony tak, że przez pewien czas kolejka nie mogła być czynną.
Po naprawie taboru i nawierzchni przeprowadzono reorganizację służby ruchu i stworzono nowy plan ruchu zgodny z przepisami polskimi.
Przewóz osób w miarę wprowadzania motorowych pojazdów, samochodów i autobusów ulega stale zmniejszeniu.
Szczególnie po otwarciu bezpośredniej komunikacji autobusowej do Poznania ze Lwówka i Nowego Tomyśla przez Opalenicę do Poznania, to też, jak widać z przytoczonego zestawienia, przewóz osób w 1927 roku wyniósł 172.910 i spadł do 21.764 w roku 1937; ograniczano się do lokalnego ruchu osobowego, który zasadniczo dla kolejki jest deficytowy.
To też całą swą egzystencję opiera kolejka na ruchu towarowym i to głównie na przewożeniu buraków cukrowych i wysłodków do i z cukrowni w Opalenicy.
W przewozach ładunków takich jak nawozy sztuczne, węgiel, płody rolne itp. w ciągu całego roku , kolejka przyczyniła się również w dużym stopniu do zaoszczędzenia inwentarza żywego koni i wozów w gospodarstwach rolnych.
Bardzo często każdy poszczególny obywatel – rolnik obliczając koszty przewozu ładunków kolejką nie Bierzę pod uwagę tych strat jakie powstają przy użyciu własnych środków przewozowych oraz tych strat czasu i pracy w rolnictwie, jakie ponosi przy przewożeniu ładunków własnymi środkami przewozowymi zamiast istniejącą kolejką.
To też im więcej przewozów będziemy uskuteczniać kolejką, tym więcej przyczynimy się do lepszej konserwacji dróg w powiecie i do ekonomiczniejszej i wydajniejszej pracy we własnych gospodarstwach, a więc przyczynimy się do podniesienia ekonomicznego i gospodarczego naszego powiatu.

Galeria - Kolejarze 1985 – 87.

Galeria - 100-lecie Kolejki w 1986

k_opal_03
k_opal_03a

Wyżej mamy bilet okolicznościowy obchodów 100-lecia kolejki w dniu 13.09.1986 roku.

Galeria - Zostało po kolejce w 2017 roku.

Galeria - Mapki Kolei Opalenickiej.

13-1_zaproszenie_1
13-1_zaproszenie_2

Zaproszenie na obchody rocznicy z 13.09.1986 roku

Lwówek Wlkp. w sierpniu 1985 i 01.10.2017 roku. Na zdjęciach od lewej Pan Loba, wtedy emerytowany, “dochodzący” zawiadowca i aktualny wtedy Pan Górny.

Lwówek Wlkp. w sierpniu 1985 i 01.10.2017 roku. Na zdjęciach od lewej Pan Loba, wtedy emerytowany, “dochodzący” zawiadowca i aktualny wtedy Pan Górny.

Galeria - Nowy Tomyśl w latach 60 tych.

Galeria - Rozkłądy jazdy Kolei Opalenickiej.

Plan rozbudowy kolejki:

Lwówek – Lubosz. Długość 28 km. tor normalny 1435 w 1987. w 1989 planowano wąski 750 mm.
Lwówek – Chrośnica. Projekt z 1897 roku, zakładał tor normalny 1435 mm.
Duszniki – Sędziny projekt z 1902 roku, prześwit 750 mm.
Duszniki Tarnowo Podgórne. Projekt z lat 1935 – 38, prześwit 750 mm, około 33 km.
Sędziny – Ławica. Projekt z lat 1935 – 38, prześwit 750 mm, około 30 km.

Nie zrealizowany plan rozbudowy kolejki do 1945 roku.

Pocztówka wydana w zestawie 10 sztuk “Jeszcze pod parą”, który można było kupić w Muzeum Kolejnictwa w 1985 roku.

Pocztówka wydana w zestawie 10 sztuk “Jeszcze pod parą”, który można było kupić w Muzeum Kolejnictwa w 1985 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj