13.1. Opalenicka

 W niniejszym dziale postaram się przybliżyć czas kolejki gdy obchodziła swoje stu lecie w 23.10.1986 roku. Myślę że  wyczerpujący materiał fotograficzny, który stopniowo będę tu zamieszczał, pozwoli na wierne przedstawienie tamtych czasów.

opalenica_13_09_86_z_gory

 

Niżej galerie kolejki z lat 1985 – 1989.

13-1_baner_rozne_stacje

13-1_baner_opalenica

13-1_baner_na_szlaku

 

opalenica_13_09_86_a

1920
1920
1920
1920
1927

1937
1937
1944
1946

 

trzcianka_tomyśl_1986
trzcianka_1986
opalenica_pozt_1986

Wyżej po lewej zdjęcia wykonane do 1985 roku. Po prawej pocztówka wydana w zestawie  10 sztuk “Jeszcze pod parą”, który można było kupić w Muzeum Kolejnictwa w 1985 roku.

Niżej mamy plan rozbudowy kolejki 

Lwówek – Lubosz. Długość 28 km. tor normalny 1435 w 1987. w 1989 planowano wąski 750 mm.
Lwówek – Chrośnica. Projekt z 1897 roku, zakładał tor normalny 1435 mm.
Duszniki – Sędziny projekt z 1902 roku, prześwit 750 mm.
Duszniki Tarnowo Podgórne. Projekt z lat 1935 – 38, prześwit 750 mm, około 33 km.  
Sędziny – Ławica. Projekt z lat 1935 – 38, prześwit 750 mm, około 30 km.  

Niżej mamy mapkę z Wykazu Odległości Kolejowych z 1959 roku.

13-1_mapka_z_wot_46

Tutaj mamy bilety, gdy kolejka miała sto lat.

13-1-3
13-1-2
13-1-1

 

wagon_kolejki_plan

 

Niżej tekst o Kolejce Opalenickiej  roku zawarty w książce “Wczoraj i dziś Powiatu nowotomyskiego 1938.
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY POWSTANIA KOLEJKI OPALENICKIEJ
I JEJ ZNACZENIE DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

Powstanie Kolejki Opalenickiej datuje się od maja 1886 roku, kiedy została wybudowana cukrownia w Opalenicy. W tym czasie za inicjatywą władz cukrowni powstaje pierwszy odcinek kolejki z Opalenicy do Trzcianki o długości 10.7 kilometrów.  W roku 1890 przedłużono istniejącą linię kolejki o 6.6 kilom. Z Trzcianki do Bród  Kolejka Opalenicka stanowiła do 1895 roku własność cukrowni i służyła jedynie do celów gospodarczych cukrowni, to jest do przewożenia buraków i wysłodków.
W roku 1895 – tym za inicjatywą i współudziałem cukrowni powstaje oddzielne Towarzystwo Kolejki Opalenickiej   Sp. z.o.o., jednak zostały opracowane nowe plany dalszej rozbudowy kolejki, a  mianowicie:  w roku 1896 z Bród do Lwówka 7,5 kilom. I z Trzcianki do Wąsowa 6,2 kilom.
W 1898 r. wybudowano odcinek z Wąsowa do Nowego Tomyśla długości 11.7 kilom.
W latach 1903 i 1904 wybudowano linię kolejki z Rudnik do Sędzin 9,5 kilom. I z Trzcianki do Dusznik 9.6 kilom.
W roku 1917 wybudowano linię kolejkową ze Śliwna do Turowa 8.5 klm. i w końcu w 1928 roku przedłużono linię kolejkową ze Lwówka do Komorowa o dalsze 8,6 kilometrów.
Dzisiaj Kolejka Opalenicka posiada 79,2 kilometry torów głównych i 9,2 kilom. Torów bocznicowych.
Kolejka Opalenicka łącząc cały szereg dominiów i wsi biegnie głównie wzdłuż szosy Opalenica – Lwówek i Trzcianka – Nowy Tomyśl, odciążając w ten sposób w znacznym stopniu szosy powiatowe i drogi gminne i przyczyniając się do ich konserwacji.
Jako przykład przytoczymy kilka cyfr ilustrujących ogólną ilość przewiezionych towarów i osób z kilku ubiegłych lat, a mianowicie:

W roku 1913Przewieziono osób164.542 towarów175.394 ton
W roku 1914Przewieziono osób156.776 towarów141.357 ton
W roku 1918Przewieziono osób268.861 towarów107.538 ton
W roku 1923Przewieziono osób  16.731 towarów 85.404 ton
W roku 1924Przewieziono osób 29.929 towarów 97.595 ton
W roku 1927Przewieziono osób172.910 towarów144.637 ton
W roku 1932Przewieziono osób 49.246 towarów 89.147 ton
W roku 1933Przewieziono osób 23.853 towarów 75.364 ton
W roku 1936Przewieziono osób  21.540 towarów 75.386 ton
W roku 1937Przewieziono osób 21.764 towarów105.258 ton
Przytoczone powyżej cyfry wskazują przede wszystkim, jak poważną rolę odgrywa kolejka w życiu gospodarczym naszego powiatu, przewożąc tak znaczną ilość  ładunków i osób.
Tutaj należy zaznaczyć, że w czasie powojennym po przejęciu kolejki od okupantów, stan zarówno taboru jak i nawierzchni był w znacznym stopniu zniszczony tak, że przez pewien czas kolejka  nie mogła być czynną.
Po naprawie taboru i nawierzchni przeprowadzono reorganizację służby ruchu i stworzono nowy plan ruchu zgodny z przepisami polskimi.
Przewóz osób w miarę wprowadzania motorowych pojazdów, samochodów i autobusów ulega stale zmniejszeniu.
Szczególnie po otwarciu bezpośredniej komunikacji autobusowej  do Poznania ze Lwówka i Nowego Tomyśla  przez Opalenicę do Poznania, to też, jak widać z przytoczonego zestawienia, przewóz osób w 1927 roku wyniósł  172.910 i spadł do 21.764   w roku 1937; ograniczano się do lokalnego ruchu osobowego, który zasadniczo dla kolejki jest deficytowy.
To też całą swą egzystencję opiera kolejka na ruchu towarowym i to głównie na przewożeniu buraków cukrowych i wysłodków do i z cukrowni w Opalenicy.
W przewozach ładunków takich jak  nawozy sztuczne, węgiel, płody rolne itp. w ciągu całego roku , kolejka przyczyniła się również w dużym stopniu do zaoszczędzenia inwentarza żywego koni i wozów w gospodarstwach rolnych.
Bardzo często każdy poszczególny obywatel – rolnik obliczając koszty  przewozu ładunków  kolejką nie Bierzę pod uwagę tych strat jakie powstają przy użyciu własnych środków przewozowych oraz tych strat czasu  i pracy w rolnictwie, jakie ponosi przy przewożeniu ładunków własnymi środkami przewozowymi zamiast istniejącą kolejką.
To też im więcej przewozów będziemy uskuteczniać kolejką, tym więcej przyczynimy się do lepszej konserwacji dróg w powiecie i do ekonomiczniejszej i wydajniejszej pracy we własnych gospodarstwach, a więc przyczynimy się do podniesienia ekonomicznego i gospodarczego naszego powiatu.


k_opal_03a
k_opal_03

Wyżej mamy bilet okolicznościowy obchodów 100-lecia kolejki w dniu 13.09.1986 roku.

 

k_opal_02
kolejka_opal_plakat

Koperta okolicznościowa i plakat z 13.09.1986 roku

zaproszenie_02
zaproszenie_02a

Zaproszenie na obchody rocznicy z 13.09.1986 roku


Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj