13.1. Opalenicka

Kolejka w Opalenicy 1985 - 1986.

W niniejszym dziale postaram się przybliżyć czas kolejki gdy obchodziła swoje stu lecie w 23.10.1986 roku. Myślę że  wyczerpujący materiał fotograficzny, który stopniowo będę tu zamieszczał, pozwoli na wierne przedstawienie tamtych czasów.

 

Galeria - Stacja Duszniki Wlkp. w 1986 roku.

Galeria - Stacja Trzcianka Zach.1985 – 1987.

Opalenica podczas przebudowy bram w 1985 roku.
Opalenica, widok z wieży ciśnień w 1986 roku.

Galeria - Stacja Lwówek 1985 – 1989.

Galeria - Stacja Opalenica Wąsk 1985 – 89.

Galeria - Ja na szlaku w 1987 r.

Galeria - Miejsca pomiędzy stacjami 1985 – 89

Plan rozbudowy kolejki 

Lwówek – Lubosz. Długość 28 km. tor normalny 1435 w 1987. w 1989 planowano wąski 750 mm.
Lwówek – Chrośnica. Projekt z 1897 roku, zakładał tor normalny 1435 mm.
Duszniki – Sędziny projekt z 1902 roku, prześwit 750 mm.
Duszniki Tarnowo Podgórne. Projekt z lat 1935 – 38, prześwit 750 mm, około 33 km.  
Sędziny – Ławica. Projekt z lat 1935 – 38, prześwit 750 mm, około 30 km.  

Niżej tekst o Kolejce Opalenickiej roku zawarty w książce “Wczoraj i dziś Powiatu nowotomyskiego 1938.
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY POWSTANIA KOLEJKI OPALENICKIEJ
I JEJ ZNACZENIE DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

Powstanie Kolejki Opalenickiej datuje się od maja 1886 roku, kiedy została wybudowana cukrownia w Opalenicy. W tym czasie za inicjatywą władz cukrowni powstaje pierwszy odcinek kolejki z Opalenicy do Trzcianki o długości 10.7 kilometrów. W roku 1890 przedłużono istniejącą linię kolejki o 6.6 kilom. Z Trzcianki do Bród Kolejka Opalenicka stanowiła do 1895 roku własność cukrowni i służyła jedynie do celów gospodarczych cukrowni, to jest do przewożenia buraków i wysłodków.
W roku 1895 – tym za inicjatywą i współudziałem cukrowni powstaje oddzielne Towarzystwo Kolejki Opalenickiej Sp. z.o.o., jednak zostały opracowane nowe plany dalszej rozbudowy kolejki, a mianowicie: w roku 1896 z Bród do Lwówka 7,5 kilom. I z Trzcianki do Wąsowa 6,2 kilom.
W 1898 r. wybudowano odcinek z Wąsowa do Nowego Tomyśla długości 11.7 kilom.
W latach 1903 i 1904 wybudowano linię kolejki z Rudnik do Sędzin 9,5 kilom. I z Trzcianki do Dusznik 9.6 kilom.
W roku 1917 wybudowano linię kolejkową ze Śliwna do Turowa 8.5 klm. i w końcu w 1928 roku przedłużono linię kolejkową ze Lwówka do Komorowa o dalsze 8,6 kilometrów.
Dzisiaj Kolejka Opalenicka posiada 79,2 kilometry torów głównych i 9,2 kilom. Torów bocznicowych.
Kolejka Opalenicka łącząc cały szereg dominiów i wsi biegnie głównie wzdłuż szosy Opalenica – Lwówek i Trzcianka – Nowy Tomyśl, odciążając w ten sposób w znacznym stopniu szosy powiatowe i drogi gminne i przyczyniając się do ich konserwacji.
Jako przykład przytoczymy kilka cyfr ilustrujących ogólną ilość przewiezionych towarów i osób z kilku ubiegłych lat, a mianowicie:

roktransport osobowytransport towarowy
1913  164.542175.394 ton
1914156.776141.357 ton
1918268.861107.538 ton
192316.73185.404 ton
192429.92997.595 ton
1927172.910  144.637 ton
193249.24689.147 ton
193323.85375.364 ton
193621.54075.386 ton
193721.764105.258 ton

Galeria - Kolejarze 1985 – 87.

Galeria - 100-lecie Kolejki w 1986

Przytoczone powyżej cyfry wskazują przede wszystkim, jak poważną rolę odgrywa kolejka w życiu gospodarczym naszego powiatu, przewożąc tak znaczną ilość ładunków i osób.
Tutaj należy zaznaczyć, że w czasie powojennym po przejęciu kolejki od okupantów, stan zarówno taboru jak i nawierzchni był w znacznym stopniu zniszczony tak, że przez pewien czas kolejka nie mogła być czynną.
Po naprawie taboru i nawierzchni przeprowadzono reorganizację służby ruchu i stworzono nowy plan ruchu zgodny z przepisami polskimi.
Przewóz osób w miarę wprowadzania motorowych pojazdów, samochodów i autobusów ulega stale zmniejszeniu.
Szczególnie po otwarciu bezpośredniej komunikacji autobusowej do Poznania ze Lwówka i Nowego Tomyśla przez Opalenicę do Poznania, to też, jak widać z przytoczonego zestawienia, przewóz osób w 1927 roku wyniósł 172.910 i spadł do 21.764 w roku 1937; ograniczano się do lokalnego ruchu osobowego, który zasadniczo dla kolejki jest deficytowy.
To też całą swą egzystencję opiera kolejka na ruchu towarowym i to głównie na przewożeniu buraków cukrowych i wysłodków do i z cukrowni w Opalenicy.
W przewozach ładunków takich jak nawozy sztuczne, węgiel, płody rolne itp. w ciągu całego roku , kolejka przyczyniła się również w dużym stopniu do zaoszczędzenia inwentarza żywego koni i wozów w gospodarstwach rolnych.
Bardzo często każdy poszczególny obywatel – rolnik obliczając koszty przewozu ładunków kolejką nie Bierzę pod uwagę tych strat jakie powstają przy użyciu własnych środków przewozowych oraz tych strat czasu i pracy w rolnictwie, jakie ponosi przy przewożeniu ładunków własnymi środkami przewozowymi zamiast istniejącą kolejką.
To też im więcej przewozów będziemy uskuteczniać kolejką, tym więcej przyczynimy się do lepszej konserwacji dróg w powiecie i do ekonomiczniejszej i wydajniejszej pracy we własnych gospodarstwach, a więc przyczynimy się do podniesienia ekonomicznego i gospodarczego naszego powiatu.

k_opal_03
k_opal_03a

Wyżej mamy bilet okolicznościowy obchodów 100-lecia kolejki w dniu 13.09.1986 roku.

Galeria - Zostało po kolejce w 2017 roku.

Galeria - Mapki Kolei Opalenickiej.

13-1_zaproszenie_1
13-1_zaproszenie_2

Zaproszenie na obchody rocznicy z 13.09.1986 roku

Lwówek Wlkp. w sierpniu 1985 i 01.10.2017 roku. Na zdjęciach od lewej Pan Loba, wtedy emerytowany, “dochodzący” zawiadowca i aktualny wtedy Pan Górny.

Lwówek Wlkp. w sierpniu 1985 i 01.10.2017 roku. Na zdjęciach od lewej Pan Loba, wtedy emerytowany, “dochodzący” zawiadowca i aktualny wtedy Pan Górny.

Galeria - Rozkłądy jazdy Kolei Opalenickiej.

Nie zrealizowany plan rozbudowy kolejki do 1945 roku.

Nie zrealizowany plan rozbudowy kolejki do 1945 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj