Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 3.0. Kolej w Zbąszynku
  4. /
  5. 3.1. Przeszłość kolei

3.1. Przeszłość kolei

Mapki z 1930 roku. W środku budowa Zbąszynka, przy obecnym domu kultury, od strony obecnej ulicy Klubowej, które do 1945 roku była deptakiem.

Galeria - Przełączanie torów w okolicy Zbąszynka. Rezygnacja z odcinka toru wybudowanego w 1870 roku, na rzecz oddanych w 1925 roku, prowadzących do Zbąszynka nowopowstałych "łącznic".

Ogólna organizacja ruchu w 1929 roku. 01. Tory stare i nowe jednocześnie w użyciu. Połączenie do Poznania (Międzyrzecza) i do powstającego Zbąszynka, poprzez tymczasowy posterunek odgałęźny „Obra”. Do Międzyrzecza jeszcze połączenie tymczasowe poprzez przystanek Kosieczyn, ostatni pociąg po nim przejechał 30.04.1930 roku. 02.Rozwidlenie jeszcze czynnego starego toru i łącznicy do oddawanego Zbąszynka. Nowy odcinek jeszcze jednotorowy. Przystanek „Obra”, zamknięto w 1930 roku, po ostatecznym otwarciu dworca w Zbąszynku.  03. Nowy tor długości 3200 metrów, łączący stopniowo oddawany dworzec w Zbąszynku. Ruch pociągów do Międzyrzecza, odbywał się jeszcze przez tymczasowy przystanek Kosieczyn. 04. Dworzec graniczny w Zbąszynku już oddany do użytku.

Galeria - Likwidacja stacji Kosieczyn w dniu 30.04.1930 roku. Otwarcie dworca osobowego w Zbąszynku w dniu 14.08.1930 roku.

Po lewej mapka przedstawiająca tymczasowy przystanek Kosieczyn, czynny w latach 1923 – 1930. Zapewniał on komunikację osiedlającym się pierwszym mieszkańcom powstającego osiedla z Międzyrzeczem, oraz w kierunku zachodnim. Połączenie to było czynne do 30.04.1930 roku. Mapka pośrodku z zaznaczonym przystankiem tymczasowym na dworcu towarowym, gwarantującym dojazd w kierunku Guben (Babimostu), czynny w latach 1923 – 1930. W 1930 oddano dworzec osobowy, a o tymczasowych przystankach zapomniano. Przystanek nigdy nie był ujęty w oficjalnym rozkładzie jazdy. Trzecia mapka z 1930 ukazuje ruch pociągów skierowany do Zbąszynka, z chwilą oddania dworca osobowego w dniu 14.08.1930 roku.

Galeria - Pierwotna wersja. połączenie Łęgowo Sulechowskie - Szczaniec i Łukowy odcinek, koło przyszłej stacji Kosieczyn, miały zagwarantować komunikację kolejową, po przerwaniu połączeń.

Proponowane rozwiązania połączeń kolejowych przed powstaniem dworca granicznego w Zbąszynku. Na pierwszej mapce stacja graniczna w Szczańcu. Połączenie z Międzyrzeczem, przez łukowy odcinek toru, na wysokości późniejszej stacji KOSIECZYN. Kierunek z Guben, połączony z linią Frankfurt – Zbąszyń – Poznań, krótkim torem, tuż przed linią graniczną. Drugi etap przedstawia projekt, według którego stacja graniczna miała być w Szczańcu. Połączenie z Międzyrzeczem, jak przedstawiona na pierwszej mapce, przez łukowy odcinek toru, na wysokości późniejszej stacji KOSIECZYN. Kierunek z Guben, podłączony z linią Frankfurt – Zbąszyń – Poznań, odcinkiem toru o długości 9 km. od stacji Łęgowo Sulechowskie do granicznej w Szczańcu. Odcinek Guben – Zbąszyń już by nie obsługiwał stacji Babimost. W wersji przedstawionej na trzeciej mapce zrezygnowano ze stacji granicznej w Szczańcu i wybudowano od podstaw nowoczesny dworzec graniczny Zbąszynek (Neu Bentschen).

Ważnym zagadnieniem jest rola miejscowej ludności oraz zaangażowanie jej przy uruchomieniu dworca. Mieszkańcy Zbąszynka i okolic “wnikając” w tutejszą kolej, kształtowali swoje środowisko, charakteryzujące się “tradycjami”, które w większości nowego pokolenia uległo częściowemu zatarciu, co można odebrać jako pozytywne zjawisko – odrębny temat. Zmiany zachodzące na terenie P.K.P. są bardzo widoczne dla tych, którzy przyglądają się z zewnątrz jak i bliżej zainteresowanym, poświęcającym więcej czasu głębszym zagadnieniom. Lokomotywownia, dworzec rozrządowy i stacja, należą do głównych miejsc egzystującego niegdyś w całej okazałości węzła kolejowego.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj