1. Strona Główna
  2. >
  3. 9. Linie kolejowe
  4. >
  5. 9.8. Rudnica – Kostrzyn

9.8. Rudnica – Kostrzyn

9-8_baner_chyrzyno-rudnica

Pierwszą kolejką w Nowej Marchii była linia Kostrzyn – Krzeszyce, którą uruchomiono 05. 12. 1896, najpierw na odcinku Kostrzyn – Słońsk o długości 14.6 kilometra, poczym 21. 10. 1906 przedłużono tory do Krzeszyc i osiągnięto długość trasy 29.92 kilometra. Punkt początkowy kolejki mieścił się na obecnej stacji Kostrzyn. Firmą która budowała i eksploatowała kolejkę była firma Lanz & Co.
Dnia 05. 01. 1915 poprowadzono tor do stacji Rudnica, gdzie połączono ją z linią Gorzów – Sulęcin.  Całkowita długość linii wynosiła teraz 42.72 kilometra. Przebiegała ona na prawym brzegu doliny Warty, co umożliwiło jej korzystne trasowanie. Obsługiwała 5 prywatnych bocznic. Dwa razy w tygodniu między Berlinem a Słońskiem z uwagi na istniejące w Słońsku więzienie kursował wagon więźniarka. Początkowo jeździły po niej dwu osiowe parowozy firmy Vulkan. Ponieważ po przedłużeniu linii potrzebowano silniejszych parowozów, w obrębie kolei Lenza dwie lokomotyw Ot wymieniono na Ct odpowiadające z grubsza pruskim T3.
W roku 1908 wpływy wynosiły 163 589 marek, wydatki 100 768 Marek. Wypłacono 3, 5 % dywidendę.
Zatrudniano 14 urzędników i 5 robotników. Przed wydłużeniem linii do Rudnicy zwiększono liczbę parowozów o dwa dobre Ct, zbudowane w 1915 roku przez O & K (F.N. o numerach 7141 i 7142), które odpowiadały również pruskim T3.
Początkowo eksploatowano prawdopodobnie 3 wagony motorowe, 3 osobowe, 1 pocztowy oraz 1 roboczy. Pomimo pierwszej wojny światowej nie brakło planów dalszego przedłużenia linii w kierunku wschodnim. Jako punkty końcowe rozpatrywano Drezdenko, Krzyż, Drawski Młyn, Miały na linii Krzyż – Poznań. Z tymi projektami wiązało się jednak wydłużenie linii o dobre 60 – 70 kilometrów, na co raczej nie pozwalała zbyt małą ilość posiadanego taboru. Ponadto w 1919 roku Miały oraz Drawski Młyn znalazły się poza granicami państwa. Również brakowało środków na połączenie z Krzyżem. W tym czasie firma Lenz przekazała kolej do Dyrekcji Ruchu Kolejowego, w Brandemburgii w Berlinie. Jeszcze jeden parowóz Ct doszedł w 1926.
W roku 1934 kupiono jeszcze jeden krótki 4 osiowy wagon motorowy z DWK, który w 1939 roku był tak intensywnie eksploatowany, że warto przypomnieć o późniejszym sprowadzeniu na kolejkę jeszcze jednego wagonu motorowego. Eksploatacja kolejki przez Niemców zakończyła się najpóźniej, bo w 01. 02. 1945 roku podczas natarcia sowieckiego.

Mapki wybranych okolic

Tabelki z wybranych rozkładów jazdy

Plany stacji kolejowych

rudnica_zmiana_1945

Obok mamy rolę stacji Rudnica do i od 1945 roku. W latach 1912 – 1945 połączenie Gorzów Zieleniec – Rudnica (po lewej na zielono), stanowiło oddzielną, państwową kolej od doprowadzonego w 1915 roku odcinka Chyrzyno (Kostrzyn) – Krzeszyce – Słońsk – Rudnica (po lewej na czerwono). Były dwie niezależne ładownie. Po 1945 roku utworzono bezpośrednie połączenie Zieleniec – Chyrzyno – Kostrzyn/O (po prawej na zielono), łącząc fragment kolei powstałej w 1912 roku z tą dołączoną prywatną w 1915 roku. odcinek Rudnica – Kniazin – Sulęcin został zapomniany (na czerwono po prawej).

Galeria - Linia Gorzów Zieleniec – Rudnica – Kostrzyn

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj