Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 2.0. Zbąszynek
  4. /
  5. 2.10. Zapomniane obiekty

2.10. Zapomniane obiekty

Tu będę chciał przedstawić nie istniejące budynki i inne ciekawe miejsca, które niegdyś z aktualnie istniejącymi zdobiły ulice tak Neu Bentschen jak i naszego Zbąszynek.
Okazuje się że w naszym Zbąszynku jeszcze jako niemieckim znajdowały się budynki o których już zapomniano. Na ulicy Wojska Polskiego ‘brakuje” przynajmniej pięć obiektów, które wraz z reprezentacyjnym budynkiem na ulicy Zbąszyńskiej, postaram się przybliżyć w dalszych etapach rozbudowy niniejszego działu. Na końcu ulicy Zbąszyńskiej, tuż przy Kasprowicza mieszkali nauczyciele, między innymi  dyrektor szkoły Artur Skowroński – rektor. Wiadomo też że okazałą willę przy ulicy Gdańskiej 19, zamieszkiwał wysoki urzędnik Urzędu Celnego Fritz Kezsler.

 

Wyżej widzimy nie istniejący, planowany fragment budynku znajdującego się na ul. Wojska Polskiego (gdzie była do 2006 roku księgarnia).

Wyżej widzimy nie istniejący, planowany fragment budynku znajdującego się na ul. Wojska Polskiego (gdzie była do 2006 roku księgarnia).

Fragment planu ulicy Zbąszyńskiej, gdzie zaznaczony obiekt pełnił rolę głównego budynku administracji policji granicznej.

Fragment planu ulicy Zbąszyńskiej, gdzie zaznaczony obiekt pełnił rolę głównego budynku administracji policji granicznej.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj