Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 4.0. Tajemnice Zbąszynka
  4. /
  5. 4.8. Obwodnica Neu Bentschen

4.8. Obwodnica Neu Bentschen

Obwodnica Neu Bentschen. Dworzec już funkcjonował, widoczny, północny wjazd od strony wschodniej, Więcej w opisie obok.

Obwodnica Neu Bentschen. Dworzec już funkcjonował, widoczny, północny wjazd od strony wschodniej, Więcej w opisie obok.

Po lewej mamy zaznaczony fragment kolei graniczonej biorącej początek w Brzegu i zmierzającej aż do Krzyża z wykorzystaniem części istniejących już traktów. Okazuje się że według projektu aktualnego jeszcze w grudniu 1930 roku, fragment strategicznej kolei miał przebiegać na miejscu dawnego toru Berlińskiego, tuż po jego zamknięciu dla ruchu Frankfurt/O – Poznań, od chwili, gdy 14.08.1939  oddano już do użytku dworzec osobowy w Zbąszynku. Od strony Babimostu i dalej za stadionem w Zbąszynku, plany przewidywały poprowadzenie toru starym nasypem z kierunku Szczańca i dalej mijając nieczynny już przystanek, o nazwie Kosieczyn podążać utworzonym w 1920 roku,   fragmentem toru łączącego dawną linię Zbąszyń – Międzyrzecz, z linią magistralną Nowy odcinek toru miał się łączyć z koleją Zbąszynek – Międzyrzecz przed stacją Dąbrówka Wielkopolska. Projekt umocnienia kolei był koniecznym, gdyż większość połączeń zostało przecięte nową granicą z 1920 roku, paraliżując w dużym stopniu komunikację kolejową wzdłuż wschodniej linii granicznej Niemiec. Poprzedni projekt zakładał wprowadzenie toru w Rogozińcu, z zupełnym pominięciem torowiska po dawnej stacji Kosieczyn. Oba plany zostały, jako zapomniane dokumenty.

Niżej mamy zaznaczone fragmenty kolei graniczonych, które okazały się koniecznymi, w wyniku utraconych wschodnich połączeń kolejowych Niemiec, w wyniku nowo powstałej linii granicznej w 1920 roku. Mimo poważnej roli, planowanej sieci dróg kolejowych, projekty nie doczekały się realizacji, czego główną przyczyną był dotkliwy brak pieniędzy. Okazuje się że już po oddaniu Zbąszynka w 1925 roku (część towarowa), Po zachodniej stronie nowego, ważnego węzła kolejowego, miały przebiegać linie kolejowe, zaprojektowane południkowo w trzech niezależnych od siebie projektach. We wszystkich wariantach, dominującą rolę odgrywała stacja Babimost, która od południa kończyła, przebiegające południkowo po zachodniej stronie Zbąszynka tory. Jedno rozwiązanie zakładało południkowe połączenie bezpośrednio od stacji Szczaniec, drugie tuż obok Zbąszynka, po jego zachodniej stronie, odgałęziając się od głównej odchodzącej w niepamięć linii Szczaniec – Zbąszyń. Trzecim, połączeniem, było prowadzące z Babimostu do Międzyrzecza, po przejeździe przez odchodzące w zapomniane, tymczasowe połączenie czynne w latach 1920 – 1930.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj