Skip to content

4.6. Refleksje

Zbąszynek w dniu 13.09.1986 roku. Środkowe zdjęcie przedstawia przyszły pomnik Tp3-36, tuż przed jego remontem. Obecność tutaj, była swego typu interwencją, żeby zmobilizować władze, do podjęcia decyzji remontu eksponatu. Do całkowitego ustawienia parowozu, trzeba było czekać prawie półtora roku.

Przyglądając się zmianom jakie miały miejsce od po wojny, zauważyłem “martwy” stosunek lokalnego środowiska do bogatych przemian towarzyszących 60 lat kolejarskiemu osiedlu. Dlatego w pewnej chwili przystąpiłem do utrwalania przeszłości i gromadzenia uzupełniających informacji, dzięki którym mogłem stworzyć opisy zawarte na tej stronie, dotyczące naszego miasta. Opisy powstały w wyniku mych dochodzeń, które wciąż trwają z misją skierowaną do lokalnego środowiska oraz w kierunku tych, którym bliskie jest nasze miasto.

Galeria - Bocznica do "wikliny" i G.S. ów. Do 1945 obsługa tartaku. Otto Koschmieder.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj