Skip to content

4.5. Białe plamy

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. W środku: Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku. Po prawej: Fragment mapy Zbąszynka i okolic, z zaznaczonym fragmentem tartaku.

Galeria - Zapomniane słupki przy stacji Kosieczyn. Nastawnia nie czynna od chwili uruchomienia nowej górki rozrządowej.

Wyżej słupki położone przy starym torze berlińskim na wysokości przystanku Kosieczyn po stronie Zbąszynka chyba już do końca pozostanie “tajnym”, gdy zechcemy poznać napisy na przymocowanych kiedyś do niego tabliczkach. dzisiaj jedynie mamy hipotezy a jego wygląd mamy tylko na tym jedynym zdjęciu. Napis był przypuszczalnie informujący “uwaga pociąg”? Zagadnienie to poruszam w dziale “Tajna stacja Kosieczyn”. Zdjęcia wykonałem w 1985 i 1986 roku. Po prawej Nastawnia nie czynna już około 1930 roku, po lewej stronie, miała ona mieć tuż po wojnie symbol “ZK-10”, jakiego pośród innych tego typu obiektów w Zbąszyneckim węźle kolejowym brakowało. Wiemy jedynie że została ona wycofana z użycia oraz zdemontowano jej urządzenia już przez Niemców, ponieważ okazała się zbędną po otwarciu nowej górki rozrządowej. Jasne regularne fragmenty ścian są pozostałością po demontażu (wyjmowaniu) urządzeń, które już Niemcom okazały się tu zbędne

Nieczynna od 1945 roku nastawnia położona na końcu części północno-wschodniej dworca towarowego, która została unieruchomiona w latach, to jest w chwili oddania do użytku nowej górki rozrządowej, z której staczano wagony na nowo wybudowane grupy torów. Jeszcze dzisiaj na jej bocznej elewacji bez trudu możemy dostrzec duży, wyraźny, spełniający identyczną rolę skrót literowy “Ngn” (Neu Bentschen guter nord), co w przetłumaczeniu z niemieckiego oznacza “Zbąszynek północny towarowy”. W obrębie jej działania odbywał się tak zwany „rozrząd płaski”, który charakteryzuje się tym, że formowanie pociągów towarowych odbywa się bez uczestnictwa górki rozrządowej. Miało to miejsce jeszcze przed oddaniem eksploatowanej do dzisiaj górki rozrządowej. Podczas wzmożonych przewozów towarowych, krótki czas zarówno tutaj jak i w obrębie działania nowej górki rozrządowej, nasilony ruch towarowy odbywał się jednocześnie. Około jednego kilometra w kierunku północno – wschodnim jeszcze do niedawna można było dostrzec zachowany dwuramienny sygnał charakterystyczny dla miejsca gdzie odbywa się rozrząd, co potwierdza, że powyższe przypuszczenia są zgodne z ówczesnym stanem rzeczywistym. Wyżej wspomniany znak był tutaj starej generacji. Na terenie obecnej górki rozrządowej sygnał spełniający wspomnianą rolę jest już “nowoczesny„, tj. świetlny.

Nieczynna od 1945 roku nastawnia położona na końcu części północno-wschodniej dworca towarowego, która została unieruchomiona w latach, to jest w chwili oddania do użytku nowej górki rozrządowej, z której staczano wagony na nowo wybudowane grupy torów. Jeszcze dzisiaj na jej bocznej elewacji bez trudu możemy dostrzec duży, wyraźny, spełniający identyczną rolę skrót literowy “Ngn” (Neu Bentschen guter nord), co w przetłumaczeniu z niemieckiego oznacza “Zbąszynek północny towarowy”. W obrębie jej działania odbywał się tak zwany „rozrząd płaski”, który charakteryzuje się tym, że formowanie pociągów towarowych odbywa się bez uczestnictwa górki rozrządowej. Miało to miejsce jeszcze przed oddaniem eksploatowanej do dzisiaj górki rozrządowej. Podczas wzmożonych przewozów towarowych, krótki czas zarówno tutaj jak i w obrębie działania nowej górki rozrządowej, nasilony ruch towarowy odbywał się jednocześnie. Około jednego kilometra w kierunku północno – wschodnim jeszcze do niedawna można było dostrzec zachowany dwuramienny sygnał charakterystyczny dla miejsca gdzie odbywa się rozrząd, co potwierdza, że powyższe przypuszczenia są zgodne z ówczesnym stanem rzeczywistym. Wyżej wspomniany znak był tutaj starej generacji. Na terenie obecnej górki rozrządowej sygnał spełniający wspomnianą rolę jest już “nowoczesny„, tj. świetlny.

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. Był to rejon torów podległy nastawni Ngn. Po prawej: Miejsce na dworcu towarowym, pomiędzy nastawnią ZK-11, a nie czynną od 1945 roku na P.K.P., nastawnią, zamkniętą przez Niemców w latach 30 tych, to jest w chwili, gdy oddano do użytku nową górkę rozrządową. W widocznym miejscu, znajdowały się tory, przyporządkowane do wspomnianego posterunku, po których odbywał się rozrząd "płaski". Zdjęcie z 27.07.2009.

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. Był to rejon torów podległy nastawni Ngn. Po prawej: Miejsce na dworcu towarowym, pomiędzy nastawnią ZK-11, a nie czynną od 1945 roku na P.K.P., nastawnią, zamkniętą przez Niemców w latach 30 tych, to jest w chwili, gdy oddano do użytku nową górkę rozrządową. W widocznym miejscu, znajdowały się tory, przyporządkowane do wspomnianego posterunku, po których odbywał się rozrząd "płaski". Zdjęcie z 27.07.2009.

Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku.

Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj