Skip to content

4.5. Białe plamy

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. W środku: Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku. Po prawej: Fragment mapy Zbąszynka i okolic, z zaznaczonym fragmentem tartaku.

Galeria - Zapomniane słupki przy stacji Kosieczyn. Nastawnia nie czynna od chwili uruchomienia nowej górki rozrządowej.

Wyżej słupki położone przy starym torze berlińskim na wysokości przystanku Kosieczyn po stronie Zbąszynka chyba już do końca pozostanie “tajnym”, gdy zechcemy poznać napisy na przymocowanych kiedyś do niego tabliczkach. dzisiaj jedynie mamy hipotezy a jego wygląd mamy tylko na tym jedynym zdjęciu. Napis był przypuszczalnie informujący “uwaga pociąg”? Zagadnienie to poruszam w dziale “Tajna stacja Kosieczyn”. Zdjęcia wykonałem w 1985 i 1986 roku. Po prawej Nastawnia nie czynna już około 1930 roku, po lewej stronie, miała ona mieć tuż po wojnie symbol “ZK-10”, jakiego pośród innych tego typu obiektów w Zbąszyneckim węźle kolejowym brakowało. Wiemy jedynie że została ona wycofana z użycia oraz zdemontowano jej urządzenia już przez Niemców, ponieważ okazała się zbędną po otwarciu nowej górki rozrządowej. Jasne regularne fragmenty ścian są pozostałością po demontażu (wyjmowaniu) urządzeń, które już Niemcom okazały się tu zbędne

Nastawnia nie czynna od około 1930 roku. Urządzenia zdemontowane wraz z grupą torów, po wybudowaniu nowej górki rozrządowej. Fragment elewacji nie czynnej po 1945 roku nastawni Ngn. Przebijający stary napis.

Nastawnia nie czynna od około 1930 roku. Urządzenia zdemontowane wraz z grupą torów, po wybudowaniu nowej górki rozrządowej. Fragment elewacji nie czynnej po 1945 roku nastawni Ngn. Przebijający stary napis.

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. Był to rejon torów podległy nastawni Ngn. Po prawej: Miejsce na dworcu towarowym, pomiędzy nastawnią ZK-11, a nie czynną od 1945 roku na P.K.P., nastawnią, zamkniętą przez Niemców w latach 40 tych, to jest w chwili, gdy oddano do użytku nową górkę rozrządową. W widocznym miejscu, znajdowały się tory, przyporządkowane do wspomnianego posterunku, po których odbywał się rozrząd "płaski". Zdjęcie z 27.07.2009.

Po lewej: Czynne do 1930 roku tory rozrządu płaskiego, gdy nie było jeszcze górki rozrządowej znajdującej się w górnej części torów dworca towarowego. Był to rejon torów podległy nastawni Ngn. Po prawej: Miejsce na dworcu towarowym, pomiędzy nastawnią ZK-11, a nie czynną od 1945 roku na P.K.P., nastawnią, zamkniętą przez Niemców w latach 40 tych, to jest w chwili, gdy oddano do użytku nową górkę rozrządową. W widocznym miejscu, znajdowały się tory, przyporządkowane do wspomnianego posterunku, po których odbywał się rozrząd "płaski". Zdjęcie z 27.07.2009.

Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku.

Budynek tak zwany "pod zegarem", nikt nie wie co tu planowano, jaką funkcję miał spełniać. Zaraz po wojnie, był tu ODDZIAŁ DROGOWY. Zdjęcia z 2002 i 2017 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj