Skip to content

3.2. Nowa stacja

Rozwiązanie połączeń kolejowych Poznań - Guben / Frankfurt/O. Przed i po wybudowaniu Zbąszynka. Mapka po lewej ukazuje pierwotne funkcjonowanie połączeń, w latach 1870 - 1930, bezpośrednie przed powstaniem Zbąszynka. Po prawej stronie sytuacja od 1930 roku, Zbąszynek już gotowy.

Rozwiązanie połączeń kolejowych Poznań - Guben / Frankfurt/O. Przed i po wybudowaniu Zbąszynka. Mapka po lewej ukazuje pierwotne funkcjonowanie połączeń, w latach 1870 - 1930, bezpośrednie przed powstaniem Zbąszynka. Po prawej stronie sytuacja od 1930 roku, Zbąszynek już gotowy.

Wyznaczona przez traktat wersalski granica wschodnia Rzeszy oddzieliła węzeł kolejowy Zbąszyń na linii Frankfurt – Poznań od Niemiec. Linie  kolejowe, które łączyły się w Zbąszyniu, zostały tym sposobem przerwane i nie miały na terenie Niemiec żadnego punktu wspólnego. Poza tym brakowało po niemieckiej stronie stacji granicznej i celnej. Aby zlikwidować tą niedogodność został wybudowano dworzec towarowy Nowy Zbąszyń.

Galeria - Rozwiązania graniczne i projekty.

Nowy dworzec, który musiał powstać na pustym terenie, był ostateczną wersją opanowania kryzysowej sytuacji związanej w nieoczekiwanym powstaniem granicy Polsko – Niemieckiej. Odrzucono pierwotnie sugerowane plany, według których stacja graniczna miała powstać w Szczańcu, co mniejszym kosztem, pozwoliło by linię kolejową Frankfurt – Poznań połączyć z innymi torami utraconych połączeń. Problem z zapewnieniem komfortowego połączenia z Guben, miał być rozwiązany poprzez 9 kilometrowy odcinek toru, łączący stację Łęgowo Sulechowskie z punktem celnym w Szczańcu. Oddana do użytku w dniu 16.06.1919 linia kolejowa Sulechów – Świebodzin o długości 26.12 kilometra, przyczyniła się również do złagodzenia komunikacji kryzysowej przy wschodniej granicy Niemiec.

Plan z 1930 roku. Brak "trójkąta" do obracania parowozów.

Plan z 1930 roku. Brak "trójkąta" do obracania parowozów.

Niżej widzimy, zmieniające się połączenie z Międzyrzeczem, poprzez tymczasowy przystanek Kosieczyn, położony przy szosie Dąbrówka – Zbąszynek, na zachodnim krańcu grupy torów rozciągających się w kierunku rozwidlenia do Poznania i Międzyrzecza. Wybudowany już  już w 1920 roku, odcinek toru, w latach 1923 – 30 roku zapewniał pierwszym mieszkańcom Zbąszynka tymczasową komunikację kolejową z siedzibą powiatu w Międzyrzeczu. Na mapce po prawej, widać rozbudowany Zbąszynek, po jego zachodniej stronie. Boisko sportowe zostało przeniesione w docelowe miejsce z rejonu ulic Zbąszyńskiej i Bydgoskiej. Nowe osiedle zaczęło w pełni funkcjonować, po stopniowemu przybyciu punktów usługowych, oraz handlowych, tworzonych po zachodniej części dzisiejszej ulicy Wojska polskiego. Prawie cała część Zbąszynka na wschód od głównej ulicy zapewniała mieszkania dla różnych służb (celnicy, kolejarze, straż graniczna, nauczyciele itp.), związanych z funkcjonowaniem granicznego węzła kolejowego.

 

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj