Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. 3.0. Kolej w Zbąszynku
  4. /
  5. 3.13. Dworzec towarowy

3.13. Dworzec towarowy

Dworzec towarowy w Zbąszynku. w dniu 05.07.2011. Wyraźnie widoczne dwa poziomy torowiska, pomiędzy którymi powstała „nowa” górka rozrządowa. Dolną część oddano do użytku już jesienią w 1925 roku, wybudowano ją na przestrzeni dwóch lat. Górna płaszczyzna części towarowej, powstawała aż do 1930 roku. Z chwilą uruchomienia „nowej” części dworca. „Stary” rozrząd mieścił się na drugim końcu części towarowej uruchomionej już w 1925 roku, w obrębie nastawni „Ngn” (Zbąszynek północny towarowy), zamkniętej jeszcze przed 1930 rokiem. Podczas dominującego w historii dworca ruchu pociągów towarowych, funkcjonowały obie górki rozrządowe. Z chwilą zamknięcia nastawni „Ngn” razem z przyległą do niej grupą torów ( do 1930 roku), rolę serca rozrządu przejęła „nowa” górka rozrządowa. Wyczerpujący opis starej części dworca znajdziemy się na innych opisach na stronie w dziale 3-7 Kolej w Zbąszynku.

W tym dziale będę chciał zamieścić cześć fotografii dworca towarowego oraz uwzględnić najważniejsze etapy jego powstawania. Mimo że zamieszczone na stronie teksty już opisują rolę i funkcjonowanie stacji rozrządowej, to mym celem jest skupić się na części towarowej i osobowej jako oddzielnych zagadnieniach powstałych na podstawie rozleglejszych materiałów, powodując tym jego przystępność do dalszego poznawania.

Wyżej mamy ogólny plan dworca z 1930 roku.

Wyżej mamy ogólny plan dworca z 1930 roku.

Plan z 1930 roku, nie zawiera jeszcze „trójkąta” do obracania parowozów, który wybudowano w dalszym ettapie rozbudowy dworca. Pierwszy powyższy plan ukazuje wybudowane już „brakujące” tu obiekty. Tutaj nie ma jeszcze naniesionego projektowanego toru łączącego dworzec osobowy z towarowym, który nie doczekał się realizacji. Budynek dworca osobowego również nie jest w docelowej postaci.

Wyżej mamy ogólny plan dworca z 1941 roku.

Wyżej mamy ogólny plan dworca z 1941 roku.

Powyższy plan ukazuje już „trójkąt” do obracania parowozów. Budynek dworca osobowego już w docelowej postaci. Widzimy planowany tor łączący grupę torów dworca osobowego z górną częścią towarowego, co doczekało się tylko częściowej realizacji, wykonano tylko filary wiaduktu.

Widoczny „dolny” poziom torowiska, górny jeszcze w budowie. W wyniku różnicy poziomów dworca powstała „nowa” górka rozrządowa. Dolną część oddano do użytku już jesienią w 1925 roku, wybudowano ją na przestrzeni dwóch lat. Górna płaszczyzna części towarowej, powstawała aż do 1930 roku. Do chwili uruchomienia „nowej” części dworca. „Stary” rozrząd nazywany „plasskim”, mieścił się na drugim końcu części towarowej uruchomionej razem z powstaniem „dolnej” części torowiska (1925), w obrębie nastawni „Ngn” (Zbąszynek północny towarowy), zamkniętej jeszcze przed 1930 rokiem. Podczas dominującego w historii dworca ruchu pociągów towarowych, funkcjonowały obie górki rozrządowe. Z chwilą zamknięcia nastawni „Ngn” razem z przyległą do niej grupą torów, zdemontowano urządzenia Z.R.K. i inne jej wyposażenie ( do 1930 roku), rolę serca rozrządu przejęła „nowa” górka rozrządowa. W obrębie górnej części dworca wybudowano lokomotywownię.

Galeria - Most na dworcu towarowym. Wymieniony w 2019 roku.

Zbąszynek, kolej i ja

Czyli podróż w sentymentalne klimaty

Miłosz Telesiński – Zbąszynek – 2021

Znajdziesz mnie tutaj