3.1. Przeszłość kolei

mapa_1930_opisana01Mapka z 1930 roku powinna przybliżyć powstawanie Zbąszynka oraz ewoluowanie się jego okolic

Ważnym zagadnieniem jest rola miejscowej ludności oraz zaangażowanie jej przy uruchomieniu dworca. Mieszkańcy Zbąszynka okolic „wnikając” w tutejszą kolej, kształtowali swoje środowisko, charakteryzujące się „tradycjami”, które w większości nowego pokolenia uległo częściowemu zatarciu, co można odebrać jako pozytywne zjawisko – odrębny temat. Zmiany zachodzące na terenie P.K.P. są bardzo widoczne tak tym, co przyglądają się z zewnątrz jak i bliżej zainteresowanym, którzy więcej czasu poświęcają głębszym zagadnieniom. Takie miejsca jak lokomotywownia, dworzec rozrządowy i stacja, należą do głównych miejsc egzystującego niegdyś w całej okazałości węzła kolejowego.