3.25. Dzisiejsze zmiany

01.10.2009
Rozbiórka parterowego budynku – posterunku na peronie trzecim.

11.09.2019
Rozbiórka parterowego budynku – posterunku na peronie pierwszym.

12.09.2019
Rozbiórka parterowego domku za peronem drugim w stronę Rzepina, przy zasiekach węglowych.