2.10. Zapomniane obiekty

Tu będę chciał przedstawić nie istniejące budynki i inne ciekawe miejsca, które niegdyś z aktualnie istniejącymi zdobiły ulice tak Neu Bentschen jak i naszego Zbąszynek.
Okazuje się że w naszym Zbąszynku jeszcze jako niemieckim znajdowały się budynki o których już zapomniano. Na ulicy Wojska Polskiego ‚brakuje” przynajmniej pięć obiektów, które wraz z reprezentacyjnym budynkiem na ulicy Zbąszyńskiej, postaram się przybliżyć w dalszych etapach rozbudowy niniejszego działu. Na końcu ulicy Zbąszyńskiej, tuż przy Kasprowicza mieszkali nauczyciele, między innymi  dyrektor szkoły Artur Skowroński – rektor. Wiadomo też że okazałą willę przy ulicy Gdańskiej 19, zamieszkiwał wysoki urzędnik Urzędu Celnego Fritz Kezsler.

plan-01_kolo_ksiegarniWyżej widzimy nie istniejący, planowany fragment budynku znajdującego się na ul. Wojska Polskiego (gdzie była do 2006 roku księgarnia).

plan-02_ul_zbaszynska_urzadFragment planu ulicy Zbąszyńskiej, gdzie zaznaczony obiekt pełnił rolę głównego budynku administracji  policji granicznej.