13.4. Śmigielska

foto_glowne_smigielskaWyżej dworzec w Śmiglu w dniu  07.03.1990 roku.

bilet_smigiel
Niżej mamy plan kolejki z 1959 roku.
kolejka_smigiel_59