7.7. Porównania

Klępicz na trasie Godków – Siekierki od strony Siekierek w dniu 17.02.1990 i w 2017 roku.
Porównanie powstało dzięki koledze z Klępicza, który przysłał mi aktualną fotkę.