6.13. Stacja Kępno Zachodnie

kepno_zach_map_ogolna
Mapka z 1946 roku