6.11. Stacja Laski Smardze

laski_map_ogolna_
Mapka z 1946 roku

14_laski_sm_47_Plan stacji Laski Smardze z 1947 roku